Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Công đoàn

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang "H"

(22:25 | 26/04/2024)

Ngày 26/4/2024, tại Hội trường Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang, số 56 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang; đồng chí Nguyễn Cẩm Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh trực tiếp tham gia tiếp thu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang, trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang,  nhiệm kỳ 2023-2028 và chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết các cấp Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang, trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết.

Nhân hội nghị lần này, các đại biểu được tiếp thu, quán triệt các nội dung quan trọng như: một số kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh; một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và công nhân lao động trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng phát triển giai cấp công nhân Việt Nam thời đại mới; mục tiêu, các khâu đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát, công tác nữ công và xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang đề nghị các Công đoàn cơ sở căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình; triển khai tuyên truyền, phổ biến quán triệt nghị quyết đến toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn ở cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong thời gian tới./.

Thị Thuý Hằng