Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2024), ngày Quốc tế Lao động 01/5/2024 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang*

(13:02 | 16/04/2024)

Ngày 15/4/2024 Uỷ ban nhân tỉnh Kiên Giang đã ban hành thông báo số 113/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2024), ngày Quốc tế Lao động 01/5/2024 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Điều 112, Mục 2, Chương VII, Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019 quy định về nghỉ lễ, tết trong năm;

Căn cứ Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thông báo thời gian nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), ngày Quốc tế Lao động 01/5/2024 và phân công trực, treo Quốc kỳ như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được bố trí nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày 18/4/2024 (nhằm ngày 10/3 Âm lịch); nghỉ Lễ kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), ngày Quốc tế Lao động 01/5/2024 liên tục 05 ngày, từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù ngày thứ Bảy 04/5/2024). Như vậy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai ngày 29/4/2024 sang thứ Bảy ngày 04/5/2024. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần sẽ căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

2. Trong thời gian nghỉ Lễ, Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị bố trí trực và sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để kịp thời giải quyết công việc liên tục đảm bảo tốt công tác phục vụ các tổ chức, Nhân dân và các công việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; các nhiệm vụ cấp thiết khác... Các đơn vị: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Bệnh viện phải đảm bảo nhân lực và phương tiện cần thiết để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên và khi có yêu cầu.

3. Các công sở, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, trường học, tôn giáo, doanh nghiệp và các hộ Nhân dân trong toàn tỉnh treo Quốc kỳ từ chiều thứ Hai ngày 29/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024.

4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các hộ Nhân dân tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.

Thuỳ Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 113-TB-UBND.signed.pdf