Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024 *

(08:46 | 11/04/2024)

Thực hiện Công vãn số 7626/MTTW-BTT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tuyên truyền và triển khai Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023- 2024, do Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức và trao thưởng cho các tác phẩm đạt Giải vào dịp kỳ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truỵền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Liên minh HTX tỉnh, thành phố, các ban, đon vị trực thuộc tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức và Thể lệ của Giải báo chí nêu ừên để cán bộ, đảng viên, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, hiểu rõ, nâng cao nhận thức về công tác Đại đoàn kết dân tộc và quan tâm, tích cực hưởng ứng tham gia Giải (Thể lệ Giải báo chí được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Liên minh HTX Việt Nam và Tạp chí Kinh doanh: vca.org.vn và vnbusiness.vn).

2. Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, thành viên và người lao động tích cực tham gia Giải, gắn với việc tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Chỉ tiêu cụ thể:

- Mỗi ban tham mưu, đon vị trực thuộc tham gia ít nhất 01-02 tác phẩm dự thi, riêng Tạp chí Kinh doanh tham gia ít nhất 03 - 05 tác phẩm dự thi.

- Mỗi Liên minh HTX tỉnh, thành phố tham gia ít nhất 01-02 tác phẩm dự thi.

3. Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền và Tạp chí Kinh doanh.

- Mở chuyên mục tuyên truyền về Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024 trên cồng thông tin điện tử Liên minh HTX Việt Nam và Tạp chí kinh doanh (bản giấy và điện tử).

- Tạp chí Kinh doanh tạo điều kiện đăng tải các tác phẩm tham dự Giải báo chí khi có đề nghị của cán bộ, đảng viên, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả tham gia Giải của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam báo cáo Thường trực.

* Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024 từ ngày 21/6/2023 đến hết ngày 31/7/2024 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ: Ban Tổ chửc Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dàn tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sô 46 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội ./.

Thùy Trang