Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn*

(07:19 | 10/04/2024)

Ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Do ảnh hưởng của hiện tượng E1 Nino, từ đầu năm đến nay lượng mưa ở nhiều vùng trên cả nước bị thiếu hụt, nền nhiệt độ cao, nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đã xảy ra ở một số địa phương, nhât là ở đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Để hạn chế thiệt hại đối với sản xuât kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống của người dân; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành câp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo, tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 235/UBND-KT ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuât nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

a. Chủ động, kịp thời tổ chức theo dõi, dự báo chuyên ngành về nguồn nước, xâm nhập mặn, cung câp thông tin cho các địa phương và người dân vùng ảnh hưởng; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả, giảm thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

b. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đối với công trình thủy lợi, câp nước sinh hoạt nông thôn đang xây dựng để sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả.

c. Chỉ đạo vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi để điều tiết nguồn nước, đáp ứng tốt nhât nhu cầu nước cho người dân sử dụng nước theo khả năng nguồn nước; hiện đại hóa, vận hành tối ưu, khai thác hiệu quả công trình thủy lợi, chống thât thoát, lãng phí nước.

d. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương rà soát, đánh giá ảnh hưởng của tình trạng hạ thâp mực nước trên các tuyến sông, kênh, rạch đến khả năng lây nước của các công trình thủy lợi để có giải pháp khắc phục, bảo đảm hoạt động của công trình thủy lợi.

đ. Tổng hợp, báo cáo tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở các địa phương, chủ động phối họp với Sở Tài chính và cơ quan có liên quan rà soát, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh kịp thời hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính: Tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; ưu tiên bố trí kinh phí để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình phục vụ cấp nước, kiểm soát nguồn nước, đặc biệt công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, công trình lấy nước ven sông và hồ chứa nước ngọt.

4. Sở Giao thông vận tải: Tiếp tục kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý, khắc phục các tình huống sụt lún, sạt lở tuyến đê bao ngoài vùng đệm U Minh Thượng để hạn chế thiệt hại cho sản xuất và cơ sở hạ tầng; có biện pháp bảo vệ, không để người dân, phương tiện vận tải vào khu vực sụt lún, sạt lở.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

a. Phối hợp với Đài Khí tượng- Thủy văn Kiên Giang theo dõi, dự báo sớm, đảm bảo độ tin cậy về tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, kịp thời cung cấp thông tin cho các địa phương và cơ quan có liên quan để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

b. Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng vật liệu tận thu khi nạo vét kênh mương, hồ chứa nước, tạo điều kiện tăng cường xã hội hóa tham gia thực hiện.

6. Sở Y tế chỉ đạo cơ quan chuyên môn và phối hợp với các cơ quan truyền thông ở địa phương tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân các biện pháp bảo vệ sức khỏe, nhất là trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài.

7. Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các địa phương và cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai phương án để từng bước chủ động cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiếu nước, xâm nhập mặn hàng năm.

8. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan kịp thời tổng hợp, đề xuất Bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo quy định.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang làm tốt công tác truyền thông, đưa tin kịp thời, chính xác về tình hình nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, nâng cao nhận thức của người dân trong sử dụng tiết kiệm điện, nước nhằm thiết thực phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a. Theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về thời tiết, khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn; kiểm kê, nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án, kế hoạch phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động có hình thức linh hoạt tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, triệt để chống thất thoát, lãng phí nguồn nước ngọt.

b. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả giải pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; trường hợp xảy ra thiếu nước không bảo đảm cung cấp đủ cho các nhu cầu sử dụng, phải ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt, tưới cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao và các nhu cầu thiết yếu khác; vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thủy lợi để lấy nước, chủ động trữ nước bảo đảm đáp ứng nhu cầu tối thiếu nước tưới cho cây trồng khi xảy ra thiếu nước, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp.

c. Xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động tổ chức triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt, trường hợp cần thiết phải huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển nước để cung cấp cho người dân.

d. Chủ động nạo vét các kênh mương, hồ chứa nước bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước, kết hợp tận thu vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật; rà soát, đánh giá khả năng lấy nước các công trình thủy lợi, nhất là dọc các tuyến sông xảy ra tình trạng hạ thấp mực nước và gia tăng xâm nhập mặn để chủ động triển khai các giải pháp thích ứng phù hợp.

đ. UBND huyện U Minh Thượng: Triển khai lực lượng bảo vệ các điểm sụt lún, sạt lở trọng điểm nguy hiểm; bố trí lực lượng tuần tra, canh gác khu vực các điểm sụt lún, sạt lở trên địa bàn xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận; kiên quyết không để người dân, phương tiện vận tải hàng hóa vào khu vực sạt lở. Kiểm tra, rà soát các hộ dân sinh sống quanh khu vực rạng nứt hoặc có nguy cơ mất an toàn trong vùng đệm để vận động, tuyên truyền di dời đến nơi an toàn nhằm bảo vệ tài sản nhà nước và người dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do sụt lún, sạt lở gây ra. Thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả triển khai ứng phó và tình hình thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh (BCH PCTT, TKCN& PtDs tỉnh) để tham mưu UBND tỉnh, BCH PCTT, tKcN& PTDS tỉnh kịp thời chỉ đạo.

e. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 11/4/2024 trình cơ quan có thẩm quyền kịp thời hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn theo quy định của pháp luật./.

Thùy Trang