Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch điều hành tăng trưởng kinh tế năm 2024 (st)

(22:27 | 05/02/2024)

Ngày 1/2/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều hành tăng trưởng kinh tế năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch xác định các động lực tăng trưởng trong năm 2024 sẽ triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở phát huy sức mạnh toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số và xã hội số; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo chuyến biến mang tính đột phá trong việc cải thiện hình ảnh của tỉnh với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

 

Tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là giao thông đảm bảo theo kế hoạch. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; phấn đấu hoàn thành các dự án trọng điểm đưa vào khai thác, nhất là các dự án phát triển hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, y tế, giáo dục, du lịch,... gắn việc phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế.

 

Phát huy hiệu quả đề án nguồn nhân lực của tỉnh, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng thu hút, đào tạo lực lượng lao động có kỹ năng, trình độ chuyên môn phù hợp cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từng bước nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế của tỉnh.

 

Phát triển kinh tế du lịch, tăng cường công tác xúc tiến, nghiên cứu đề xuất các mô hình du lịch phù hợp với tỉnh. Nghiên cứu phát triển kinh tế ban đêm tại các địa bàn phù hợp. Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp phù hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

 

Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh,., kết hợp xây dựng các chương trình nghệ thuật đặc sắc, quảng bá cho văn hóa, lịch sử, truyền thống và hỗ trợ sự phát triển cho ngành du lịch. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biên đảo.

 

Mục tiêu phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể theo từng giai đoạn quý, 6 tháng trong năm 2024 đảm bảo yêu cầu toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; giao nhiệm vụ và phân công chủ trì, phối họp cụ thể cho các ngành, địa phương tổ chức thực hiện, phối hợp đồng bộ, kịp thời, gắn kết chặt chẽ với nhau; qua dó kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh và xử lý các khó khăn vướng mắc.

 

Xác định các lực cản, gây trở ngại, thách thức và đề xuất các giải pháp giải quyết triệt để, hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực dến tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nhất là “khâu thực thi và phối hợp chính sách” trên địa bàn tỉnh; khai thác, khơi thông các nguồn lực kinh tế, nhất là các nguồn lực trong xã hội; tạo điều kiện tối đa để các nguồn lực đầu tư phát huy hết hiệu quả, “mượn sóng đẩy thuyền” cho các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư năm 2024 lan tỏa mạnh mẽ; tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” gây xáo trộn và kìm hãm hiệu quả hỗ trợ, phát triền kinh tế của tỉnh.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh xác định các chỉ tiêu năm 2024 là tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 83,8 triệu đồng/người; cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản 34,7%, công nghiệp - xây dựng 21,33%, Dịch vụ 38,85%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 5,12%; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản đạt 2%; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,66%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,8%, thu hút 11,1 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, tổng doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách 16.906,13 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 69.373 tỷ đồng./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/18/35132/Ke-hoach-dieu-hanh-tang-truong-kinh-te-nam-2024.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)