Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết công tác thi đua Cụm Tây Nam sông Hậu năm 2023

(16:07 | 15/12/2023)

Sáng ngày 13/12/2023, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Kiên Giang - Cụm trưởng cụm thi đua Tây Nam sông Hậu đã đăng cai tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Đến dự có ông Huỳnh Lam Phương – Trưởng Cơ quan Thường trực Liên minh HTX tại phía Nam – Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề và đào tạo HTX miền Nam; lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong Cụm.  

 

Description: E:\BAI VIET, CONG TAC\HINH MINH HOA\tong ket cum\DSC_8884.JPG

Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây Nam sông Hậu ký kết giao ước thi đua năm 2024

 

Cụm Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây Nam sông Hậu gồm Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ, Bạc Liêu. Trong năm 2023, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây Nam sông Hậu đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định, nhất là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; Tuyên truyền, vận động phát triển HTX, Liên hiệp HTX; Tư vấn, hỗ trợ cho việc hình thành và phát triển của HTX, Liên hiệp HTX; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực HTX; Tăng cường kết nối các HTX tạo nên các chuỗi liên kết trong HTX… khẳng định vị trí nồng cốt trong xây dựng và phát triển KTTT, HTX của các địa phương.

 

Thành lập mới 402 THT, nâng tổng số THT toàn khu vực có 8.385 THT; tổng số thành viên 184.725 người và 51.655 triệu đồng vốn điều lệ. Thành lập mới là 167 HTX, giải thể là 106 HTX; tổng số HTX hiện có là 2.153 HTX, với 272.347 thành viên, vốn điều lệ 6.096.755 triệu đồng. Thành lập mới 05 Liên hiệp HTX (Kiên Giang 02 LHHTX, Bạc Liêu 01 LHHTX, Sóc Trăng 01 LHHTX, Cà Mau 01 LHHTX); hiện có 15 Liên hiệp HTX, với 175 HTX thành viên, tổng vốn điều lệ 15.198 triệu đồng.

 

Đa phần Liên hiệp HTX trong Cụm hoạt động dịch vụ nông nghiệp, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các HTX thành viên trong hợp tác liên kết, cung ứng các dịch vụ nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm cho HTX thành viên, xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị chặt chẽ hơn; nhu cầu thành lập mới HTX, Liên hiệp HTX ở các tỉnh ngày càng tăng, nhất là lĩnh vực nông nghiệp.

 

Kết quả đăng ký thi đua Khối HTX ở các tỉnh, thành phố Cụm Tây Nam Sông Hậu năm 2023 có 23 Khối, trong đó đăng ký cờ UBND tỉnh 26 cờ, đăng ký Bằng khen UBND tỉnh có 42 Bằng khen.

 

Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua đã thực hiện tốt công tác khen thưởng, kịp thời hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên nắm rõ tiêu chuẩn công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đã khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng theo định kỳ năm, đột xuất, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” ... cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp cho sự phát triển KTTT, HTX của các địa phương. Thực hiện tốt theo các nhiệm vụ của Cụm, Khối thi đua đề ra, tham gia ký kết giao ước thi đua với Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây Nam sông Hậu và Khối thi đua ở tỉnh, thành phố năm 2023 và kịp thời triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua ở cơ quan Liên minh HTX và các HTX thành viên.

 

Từ đầu năm 2023 Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã chủ động phát động, triển khai thực hiện thành các phong trào trong hệ thống, từ đó đã làm nổi bật những tấm gương tiêu biểu trong làm việc, lao động sản xuất, phong trào thi đua trong ngành. Góp phần tạo những bước chuyển biến tích cực trong khu vực KTTT, HTX khu vực Tây Nam sông Hậu. Các THT, HTX mới thành lập bước đầu đều hoạt động hiệu quả; các THT, HTX đang hoạt động đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, phát triển sản xuất, hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế thành viên phát triển, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu thi đua của Cụm khó thống kê và tổ chức thực hiện. Việc triển khai công tác thi đua khen thưởng của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố chưa được thường xuyên, liên tục; nhiều phong trào thi đua triển khai còn chung chung, mang tính hình thức vì chưa xác định nguồn lực thực hiện, nhất là kinh phí khen thưởng. Nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua khen thưởng của một số cán bộ quản lý, điều hành HTX thành viên chưa đầy đủ, dẫn đến chưa quyết liệt tham gia chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Có nhiều HTX chưa mặn mà, chưa quan tâm đúng mức nên kết quả đăng ký, thực hiện thi đua khen thưởng còn khiêm tốn.

 

Năm 2024, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đóng vai trò nòng cốt thành lập mới tối thiểu 30 HTX, 01 Liên hiệp HTX và 50 THT; Tư vấn, vận động, thu hút tối thiểu 60% hộ cá thể ở địa bàn nông thôn là thành viên HTX, THT; Phấn đấu tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt tối thiểu 50%; Thu nhập của thành viên HTX tăng bình quân 6%/ năm trở lên; Xây dựng ít nhất 04 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương; Ít nhất 85% tổng số cán bộ quản trị và điều hành của HTX được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị, chuyên môn phù hợp; Số thành viên của HTX, THT bình quân tăng 15% so với năm 2023. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; Trong năm Liên minh HTX các tỉnh, thành phố xây dựng mới ít nhất từ 02 mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị có quy mô lớn, có sức lan tỏa trong ngành, lĩnh vực.

 

 

...và trao cờ luân lưu cho Cụm trưởng năm 2024

 

Kết thúc hội nghị, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong Cụn đã ký kết giao ước thi đua cụm và trao cờ luân lưu cho Liên minh HTX tỉnh Cà Mau - Cụm trưởng cụm thi đua năm 2024.

 

Tin va ảnh: T.T