Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023 *

(21:14 | 31/10/2023)

Ngày 31/10/2023 tại hội trường C, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2023.

Quang cảnh họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10

Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng tiếp tục phục hồi và phát triển khá, so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhất là: Nuôi trồng thủy sản (tăng 15,8%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (tăng 11,6%); thu ngân sách (tăng 17,1%), sản xuất công nghiệp (công nghiệp chế biến chế tạo tăng 11%), giải ngân đầu tư công của một số đơn vị đạt khá: Sở Y tế (86,3%), Công an tỉnh (83,2%), Sở Văn hóa và Thể thao (82,06%) BQLDA các công trình giao thông (68,6%), huyện Tân Hiệp (89,39%), thành phố Rạch Giá (68,9%), huyện Kiên Lương (63,4%)... Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát khá tốt; tiếp tục có nhiều nổ lực chống khai thác IUU và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có chuyển biến tích cực hơn, số doanh nghiệp giải thể giảm, trở lại hoạt động tăng. Văn hóa - xã hội được quan tâm, tổ chức trang trọng nhiều sự kiện lớn, khách du lịch quốc tế tăng mạnh, tổng doanh thu từ du lịch vượt kế hoạch năm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, trong tháng vẫn còn một số tồn tại hạn chế nổi lên:

Thời tiết diễn biến phức tạp, công tác triển khai/ứng phó ở một số địa phương có mặt chưa kịp thời, thiếu hiệu quả, cùng với mưa lớn, kèm theo giông, lốc, gây thiệt hại tài sản của nhân dân. Một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch (dưới 83%), như: Khai thác và nuôi trồng thủy sản, giá trị sản xuất công nghiệp, 08/17 nguồn thu ngân sách,...

Mặc dù UBND tỉnh tiếp tục có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nhưng tỷ lệ giải ngân đầu tư công vẫn còn thấp, một số ngành, đơn vị đạt thấp so với bình quân của tỉnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (26,6%), BQLDA nông nghiệp và phát triển nông thôn (50,2%), BQLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh (38,5%), thành phố Hà Tiên (42,7%), huyện Hòn Đất (43,8%), huyện Vĩnh Thuận (46%), huyện U Minh Thượng (46,8%),... Việc kiềm chế bệnh truyền nhiễm của ngành Y tế và một số địa phương chưa hiệu quả, mặc dù bệnh sốt xuất huyết và tay - chân - miệng giảm so với tháng trước, tuy nhiên có 35 cas sốt xuất huyết nặng (Phú Quốc 10, An Biên 07, Hà Tiên 04, Kiên Lương 04, Châu Thành 04); 03 trường hợp mắc tay - chân - miệng tử vong (Hòn Đất, Tân Hiệp và Giồng Riềng); xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm (93 người, An Biên). Đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế, hoá chất,. vẫn còn chậm, tình trạng thiếu cục bộ vẫn còn xảy ra tại một số đơn vị (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi,...). So với tháng trước: (i) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giảm, trong đó Hà Tiên, Giồng Riềng có tỷ lệ bao phủ thấp so với các địa phương khác; (ii) Tai nạn giao thông tăng cả 03 tiêu chí trong đó Châu Thành, Hòn Đất có số vụ/số người chết cao. (iii) Tội phạm trật tự xã hội tăng, trong đó Rạch Giá, Phú Quốc có tỉ lệ cao hơn các địa phương khác...

Kỷ luật, kỷ cương ở một số đơn vị còn hạn chế, thực hiện nhiệm vụ được giao còn tồn đọng/kéo dài (Báo cáo Tổ 770). vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị trình hồ sơ chưa đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chất lượng tham mưu xây dựng văn bản của một số đơn vị còn thấp, chưa chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ trình cuộc họp thành viên UBND tỉnh.

Báo cáo cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023 cụ thể như sau:

Thời gian đến cuối năm chỉ còn 02 tháng để tăng tốc, quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm đã đề ra. Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung, khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo thực hiện và tăng cường đôn đốc các nhiệm vụ. Trong đó lưu ý:

1. Tiếp tục nêu cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn, kéo dài; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo; thực hiện tự kiểm tra và khắc phục tình trạng quá hạn giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các đơn vị đã được nêu trên.

2. Tăng cường dự báo, cảnh báo, thông tin về diễn biến thời tiết, mưa bão, sạt lở để người dân biết và chủ động phòng, tránh; không chủ quan. Kịp thời triển khai ngay, quyết liệt các biện pháp ứng phó, nhất là ở những địa bàn thường hay xảy ra giông, lốc.

3. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, xuất khẩu hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa. Xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, nhất là các đơn vị có nguồn vốn lớn, chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, 03 chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình trọng điểm của tỉnh. Rà soát thủ tục công nhận 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

4. Tăng cường các hoạt động văn hóa - xã hội, trọng tâm: Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phục vụ nhân dân đón Tết. Tiếp tục triển khai giải pháp phải ngăn chặn, kéo giảm bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, đảm bảo thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau THPT; thường xuyên rà soát nhu cầu để đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trên địa bàn tỉnh. Triển khai kịp thời các chính sách mới về BHYT, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.

5. Nắm chắc tình hình, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Kéo giảm các loại tội phạm, tai nạn giao thông; đảm bảo an toàn giao thông. Các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là trong kỳ họp Quốc hội. Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh chuyên đề (02 kỳ), cuối năm 2023. Tiếp tục tăng cường các giải chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

6. Tập trung xây dựng Đề án vị trí việc làm. Hoàn thiện các hồ sơ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định; trước mắt là khẩn trương xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 gửi Bộ Nội vụ thẩm định.

7. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Đề án thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TW của Bộ Chính trị; các thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh, đặc biệt là các nhiệm vụ quý III chuyển sang quý IV, đăng ký chương trình công tác năm 2024./.

 

Thùy Trang