Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Phát triển Giang Thành theo định hướng “Trung tâm kinh tế cửa khẩu, vùng sản xuất nông nghiệp” (st)

(07:30 | 24/10/2023)

Sáng ngày 23-10, trong chuyến công tác làm việc với UBND huyện Giang Thành về tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng năm 2023 và khảo sát, kiểm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành yêu cầu huyện Giang Thành đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng lên chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp gắn với phát triển đa dạng ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành (hàng đầu, thứ ba, từ phải qua) khảo sát việc di dời cống Hà Giang tại khu vực xã PhúMỹ - PhúLợi, huyện Giang Thành.

Với định hướng phát triển huyện Giang Thành trở thành “Trung tâm kinh tế cửa khẩu, vùng sản xuất nông nghiệp” theo Quy hoạch tỉnh đã được xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành yêu cầu UBND huyện Giang Thành tập trung chỉ đạo khẩn trương rà soát Kế hoạch 05 năm, căn cứ tình hình thực tế kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy điều chỉnh phù hợp theo quy định để đảm bảo phát triển ổn định. Trong đó tập trung tăng tốc Kế hoạch năm 2023, tạo tiền đề quyết tâm phải đạt và vượt Kế hoạch 05 năm. Đồng thời xác định 03 khâu đột phá và tập trung thực hiện trong những năm tiếp theo, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng trình độ dân trí; tranh thủ các nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Làm tốt công tác rà soát, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn bị cho lớp kế thừa và nhiệm kỳ tới. Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính theo Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cũng lưu ý Giang Thành xác định rõ “vị trí trọng yếu trong an ninh quốc phòng” của huyện, chỉ đạo và phối hợp các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng thường xuyên nắm chắc tình hình, từ đó thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhưng vẫn duy trì thường xuyên công tác giao lưu nhân dân.

Y tế địa phương tăng cường công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng, đẩy mạnh kiểm dịch y tế biên giới để ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập. Phát huy mô hình văn hóa trong nhân dân, góp phần nâng cao hình ảnh nông thôn mới tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cũng yêu cầu lãnh đạo UBND huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đến hết năm 2023 giải ngân 100% theo Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh. Giải quyết dứt điểm, rõ ràng các kiến nghị của nhân dân; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật, tránh để hình thành các điểm nóng phức tạp.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chính sách có thời hạn phải tập trung thực hiện nhanh, đảm bảo quyền lợi của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tại buổi làm việc, huyện Giang Thành kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận di dời cống Hà Giang về hướng Hà Tiên, đoạn cầu Đồng Hòa và xây dựng âu thuyền nhằm đảm bảo nhu cầu nước tưới tiêu, thực hiện các mô hình tôm lúa tại khu vực xã Phú Mỹ, đồng thời giải quyết nhu cầu về nước ngọt cho thành phố Hà Tiên. Sớm triển khai sửa chữa, nâng cấp cống Đầm chít thành âu thuyền và xem xét, bổ sung nâng cấp, mở rộng đường HT2, đường Trà Phô vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh; bố trí nguồn vốn đầu tư điện vùng lõm trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025; đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng sử dụng chung cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện theo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.../.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/1/34522/Phat-trien-Giang-Thanh-theo-dinh-huong--Trung-tam-kinh-te-cua-khau--vung-san-xuat-nong-nghiep-.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)