Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chi bộ

Xem với cỡ chữAA

CHI BỘ: Tổ chức Hội nghị (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2023

(15:44 | 05/10/2023)

Sáng ngày 03/10/2023, Chi bộ Liên minh hợp tác xã đã tổ chức Hội nghị (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang; Đồng chí Phạm Thành Trăm, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang; cùng sự có mặt của 8/8 đảng viên và có 4/4 viên chức, người lao động.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thành Trăm, Phó Bí thư Chi bộ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023, đồng chí nêu lên những kết quả nổi bật trong quý, lũy kế kết quả 9 tháng đầu năm 2023 Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả trọng tâm như sau: Thành lập mới 32 tổ hợp tác (THT), lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 thành lập mới 37/50 THT, đạt 74% kế hoạch, nâng tổng số toàn tỉnh có 2.220 THT; Thành lập mới 15 hợp tác xã (HTX), lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 thành lập mới 23/15 hợp tác xã đạt 153,33% kế hoạch, nâng tổng số toàn tỉnh có 543 HTX; Liên hiệp hợp tác xã (LHHTX) 9 tháng đầu năm 2023 thành lập mới 2 LHHTX đạt 200% kế hoạch, nâng tổng số toàn tỉnh có 03 LHHTX; Phát triển thành viên của Liên minh HTX đến nay có 143 thành viên; Phối hợp với các Sở ngành, địa phương tổ chức 04 lớp tập huấn, có 116 người tham dự; Tham gia 03 hội chợ xúc tiến thương mại với hơn 69 sản phẩm của 26 HTX... những tháng còn lại của năm 2023 cần làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước...

 

Đại biểu tham gia thảo luận đóng góp ý kiến

Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến tham gia đóng góp ý kiến đều đồng tình, nhất trí cao với những đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2023 của Chi bộ.

 

Đồng chí Trần Thanh Dũng (bên trái), Bí thư Chi bộ

trao giấy biểu dương đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý III năm 2023

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang đã giải trình các ý kiến mà đại biểu đóng góp để thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra; tiếp tục triển khai tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; phổ biến sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2023 về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân” nhất là tổ chức sinh hoạt các chuyên đề hàng năm, tổ chức sinh hoạt lệ Chi bộ theo Hướng dẫn số 12-BTCTW ngày 06/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 28-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Hướng dẫn số 61-HD/BTCTU ngày 14/2/2023 và Hướng dẫn số 62-HD/BTCTU ngày 12/09/2023  của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tại Hội nghị đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đánh giá cao tinh thần đoàn kết của tập thể Chi bộ trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2023; biểu dương đảng viên Dương Thanh Quan và phê bình đảng viên còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ./.

Phan Minh Công