Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Sáp nhập thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Danh Thợi, nhiệm kỳ 2023-2026.

(20:43 | 25/09/2023)

Được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Sáng ngày 22/09/2023, Tại trụ sở ấp Danh Thợi, xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Hội nghị Sáp nhập thành viên HTX Nông nghiệp Danh Thợi, nhiệm kỳ 2023-2026.

Đến dự Hội nghị có ông Phan Minh Công, Phó Chánh Văn phòng Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, ông Lê Văn Chi, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giồng Riềng; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; cùng sự có mặt của 61/91 thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Danh Thợi và Hợp tác xã Nông nghiệp Tiến Phát cùng tham dự.

Trước khi sáp nhập thành viên, Hợp tác xã Nông nghiệp Danh Thợi có có diện tích 66,24 ha, có 64 thành viên, với số vốn điều lệ 66.240.000 đồng. Hợp tác xã Nông nghiệp Danh Thợi và Hợp tác xã Nông nghiệp Tiến Phát thống nhất sáp nhập lại và lấy tên gọi chung là Hợp tác xã Nông nghiệp Danh Thợi. Sau khi sáp nhập Hợp tác xã Nông nghiệp Danh Thợi mở rộng thêm diện tích 50,47 ha (từ việc sáp nhập toàn bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Tiến Phát) và kết nạp thêm 28 thành viên chính thức.

Tại Hội nghị Sáp nhập thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Danh Thợi có tổng diện tích 116,71 ha, có 91 thành viên, với số vốn góp điều lệ 116,7 triệu đồng, có 07 lao động thường xuyên.

Theo phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp Danh Thợi đang thực hiện các dịch vụ gồm: Dịch vụ bơm tát, dịch vụ làm đất và dịch vụ thu hoạch lúa, thu nhập của thành viên trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí và chia thu nhập đối với thành viên là 434.362 đồng/ha/năm.

HTX Nông nghiệp Danh Thợi ra mắt hứa hẹn

Tại Hội nghị Sáp nhập thành viên HTX Nông nghiệp Danh Thợi, nhiệm kỳ 2023-2026, các thành viên hợp tác xã đều thống nhất và đồng tình rất cao về báo cáo kết quả sản xuất doanh của từng hợp tác xã và thống nhất biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2026. Hội nghị đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX có 03 người, bầu Ban kiểm soát có 02 người. Hội nghị đã nhất trí cao bầu ông Danh Nhung giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Danh Thợi nhiệm kỳ 2023-2026./.

 

Phan Minh Công