Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường (st)

(14:40 | 11/09/2023)

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện An Biên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các phong trào bảo vệ môi trường, góp sức cùng huyện thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, có tác động đặc biệt quan trọng đối với địa bàn nông thôn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hội nông dân đã thể hiện vai trò trung tâm, nòng cốt, nông dân chủ động, tích cực tham gia với vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới.

 

Thông qua các phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, nông dân cùng đồng hành với chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí môi trường, một trong những tiêu chí khó đạt và giữ vững.

 

An Biên có trên 86% dân số sản xuất nông nghiệp. Phần lớn người dân sống tập trung chủ yếu dọc các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các tuyến kênh thủy lợi. Sinh hoạt của người dân gắn liền sông nước, rác thải sinh hoạt phần lớn chưa được người dân xử lý, phân loại theo quy định, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ngày càng tăng.

 

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nông dân trong công tác bảo vệ môi trường, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện An Biên có nhiều sáng kiến, cách làm hay góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng chí Phan Công Rô - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện An Biên cho biết, các cấp hội chủ động lồng ghép tuyên truyền các nội dung kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường đến hội viên nông dân, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của hội viên nông dân về công tác bảo vệ môi trường. Mỗi hội viên phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu tham gia giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây làm hàng rào, xây dựng các lò đốt rác, phân loại rác thải tại nguồn, xóa nhà vệ sinh trên sông, hình thành nếp sống văn minh hơn.

 

Ước tính trong 5 năm 2018-2023, Hội Nông dân huyện An Biên triển khai gần 500 cuộc tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện thu gom rác thải; xây dựng 8.000 lò đốt rác tại gia đình. Hội nông dân các xã, thị trấn hình thành được nhiều điểm thu đổi chai nhựa, vỏ thuốc bảo vệ thực vật lấy nhu yếu phẩm. Hội Nông dân huyện phối hợp Ủy ban nhân dân huyện vận động trên 18% hộ dân trên các trục đường thực hiện thu gom rác thải tập trung đem đi xử lý theo quy định. Huyện cơ bản xóa được chuồng trại, nhà vệ sinh trên sông, kênh rạch. Hội Nông dân huyện phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tập huấn và xây dựng thí điểm các mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn bằng chế phẩm vi sinh bản địa IMO, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện đạt 41,8%.

 

Ông Dương Minh Thắm, ngụ ấp Xẻo Đước 3, xã Đông Yên (An Biên) cho biết: “Được cán bộ Hội Nông dân xã hướng dẫn cách xử lý rác bằng chế phẩm vi sinh IMO, tôi thấy đây là cách làm hay, hiệu quả giúp xử lý rác tại gia đình đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường nông thôn. Rác thải sinh hoạt được phân thành từng loại. Đối với rác thải hữu cơ được ủ men vi sinh IMO thành phân bón tốt cho cây trồng vừa có thể bảo vệ môi trường”.

 

Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện góp phần không nhỏ trong việc cải thiện chất lượng môi trường ở khu vực nông thôn, xây dựng nếp sống văn minh, cùng chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Đến cuối năm 2022, huyện An Biên cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, đang trình Trung ương thẩm định phê duyệt công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/18/34262/Nong-dan-tich-cuc-tham-gia-bao-ve-moi-truong.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)