Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Treo Quốc kỳ và Nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 *

(14:14 | 21/08/2023)

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 408/TB-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 về việc treo quốc kỳ và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023.

https://lmhtx.kiengiang.gov.vn/PublishingImages/TinTuc/Ngoc%202020/Ngoc%202020/nghi-le-2-9-nam-2020-1.jpg

Ảnh nguồn internet

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết ngày thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch. Đợt nghĩ này bao gồm 02 ngày nghĩ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghĩ hằng tuần và 01 ngày nghĩ bù ngày nghĩ hằng tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Trong thời gian nghỉ lễ, giám đốc (thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị bố trí trực và sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ các tổ chức, Nhân dân và các công việc có liên quan; các nhiệm vụ cấp thiết khác,... Các đơn vị: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Bệnh viện phải đảm bảo đủ nhân lực và phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Về treo Quốc kỳ, các công sở, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh treo Quốc kỳ từ chiều Thứ Sáu, ngày 01/9/2023 đến hết thứ Bảy, ngày 02/9/2023./.

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 408-TB-UBND (3).pdf