Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Giang Thành

(09:04 | 25/05/2023)

Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể cho các xã trên địa bàn huyện Giang Thành. Tham gia lớp tập huấn có hơn 300 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; lãnh đạo và thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác.

 

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Phạm Thành Trăm, triển khai các nội dung tại buổi tập huấn

 

Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên triển khai nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; nâng cao năng lực quản lý, điều hành tổ hợp tác, hợp tác xã; kiến thức cơ bản về Luật hợp tác xã hiện hành…

 

Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW

 

Mục tiêu chính của lớp tập huấn là kích thích, hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận thức của toàn dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời, tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tể hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

Những kiến thức mà báo cáo viên truyền đạt tại các lớp tập huấn đã phần nào giúp các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước kinh tế tập thể, HTX ở địa phương nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của sự phát triển; đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế tập thể của tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, còn nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và giúp mô hình phát triển toàn diện.

Tin va ảnh: T.T