Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Kiên Giang hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

(14:59 | 17/05/2023)

Thực hiện Công văn số 393/LMHTXVN-KHHT ngày 09/5/2023 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Với mục đích và yêu cầu cụ thể như sau:

- Nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của Chính quyền các cấp, đoàn thể trong hệ thống, các hợp tác xã thành viên và người lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền triển khai Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các hợp tác xã, thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

- Thúc đẩy công tác phối hợp giữa tổ chức công đoàn với Chính quyền đồng cấp triển khai các chương trình hành động cụ thể, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

- Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 đảm bảo yêu cầu thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng điểm. Tập trung hướng về cơ sở sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã và người lao động; thu hút được sự tham gia, phối hợp các cấp Chính quyền, đoàn thể trong hệ thống, tránh hình thức, lãng phí.

- Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 đã được phát động với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

- Từ đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh./.

vvung

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KẾ HOẠCH SỐ 18.pdf