Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viến chức trong các cơ quan tổ chưc đơn vị*

(14:08 | 12/04/2023)

Để thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ngày 24/03/2023 Sở Nội vụ phối hợp với VNPT Kiên Giang tổ chức tập huấn cho 126 cán bộ, công chức, viên chức các Sở ban ngành tỉnh trong đó có Liên minh HTX tỉnh  tham dự.

Buổi tập huấn được tổ chức nghiêm túc, hướng đến mục tiêu đưa ra kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức đã được hướng dẫn cách thực hiện chuẩn hóa thông tin cán bộ, công chức, viên chức của từng đơn vị, đồng thời tối ưu hóa việc quản lý thông tin về dân cư.

Các cán bộ, công chức, viên chức đã có cơ hội thực hành và thực hiện những kiến thức và kỹ năng mới học được, đồng thời giải đáp các thắc mắc để đạt được sự đồng thuận và hiệu quả cao nhất. Cuối cùng, buổi tập huấn đã đạt được kết quả rất tích cực.

Các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách đã thực hiện chuẩn hóa thông tin cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ với bộ Nội Vụ, giúp cho quản lý thông tin trở nên chính xác và hiệu quả hơn. Đây là một bước tiến quan trọng, góp phần tạo ra nguồn dữ liệu sạch, sống cho tỉnh Kiên Giang.

Sau buổi tập huấn Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã triển khai thông tin đến từng cá nhân trong đơn vị, bước đầu đã cập nhật được thông tin sơ bộ và sẽ hoàn thành theo đúng theo Kế hoạch trước ngày 30/05/2023./.

Thùy Trang