Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2023 *

(22:11 | 23/03/2023)

Ngày 03-01-2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, từ ngày 01/01/2023, tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó,  tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể về mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng từ trước năm 1995 đến năm 2023, đơn cử như:

- Trước năm 1995: 5,26 (tăng 0,16 so với mức điều chỉnh của năm 2022);

- Năm 1995: 4,46 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022);

- Năm 1996: 4,22 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022);

- Năm 1997: 4,09 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022);

- Năm 1998: 3,80 (tăng 0,12 so với mức điều chỉnh của năm 2022);

- Năm 2023: 1,00;...

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023; các quy định tại Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH áp dụng kể từ ngày 01/01/2023.

Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023./.

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 01-bldtbxh.pdf