Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (st)

(08:38 | 13/03/2023)

Sáng 9-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII. Các đồng chí: Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, ngày 9-3.

 

Theo Tỉnh ủy, tỉnh đề ra chỉ tiêu tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đến năm 2030 là 4.520 đô la Mỹ. Tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 50-55%. Đến năm 2030, Kiên Giang có 5 khu công nghiệp, 14 cụm công nghiệp. Nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 3%.

 

Đến năm 2045, người dân sống tại Kiên Giang có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, môi trường giáo dục, đào tạo nhân văn, môi trường sống xanh và an toàn. Các ngành nghề kinh tế trong tỉnh phát triển hài hòa, bền vững, có chất lượng và giá trị cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị phát triển hiện đại, thông minh, kết nối với các trung tâm kinh tế trong vùng và cả nước.

 

TP. Rạch Giá trở thành thành phố thương mại - dịch vụ xanh, TP. Hà Tiên là thành phố di sản và TP. Phú Quốc là trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái biển, đảo đẳng cấp quốc tế.

 

Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển thương mại - dịch vụ, phát huy lợi thế của các vùng du lịch trọng điểm của tỉnh như Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương và U Minh Thượng.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Bình cho biết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 3 đến 9-10-2022 đã bàn và quyết định nhiều chủ trương quan trọng. Trung ương ban hành 3 nghị quyết và 1 kết luận về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia. Những nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII rất quan trọng, mang tính chiến lược.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi, cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6, chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân bằng các hình thức phù hợp, thiết thực.

 

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần quán triệt và vận dụng sáng tạo những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 6 và chương trình hành động của Tỉnh ủy, khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp mình. “Trong đó phải xác định rõ những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương và các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân và bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện. Khắc phục tình trạng sao chép, rập khuôn, chung chung, không sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở”, đồng chí Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

 

Đồng chí Đỗ Thanh Bình chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi gắn với xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

 

Các cấp ủy phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình, kế hoạch cụ thể hóa của Tỉnh ủy đối với cấp ủy cấp dưới. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả; chấn chỉnh, phê phán những cấp ủy, tổ chức Đảng làm chưa tốt.

 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, phụ trách ngành, lĩnh vực, trực tiếp chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghị quyết của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy…/.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/17/33654/Trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-Nghi-quyet-Trung-uong-6-khoa-XIII.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)