Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Kinh tế - Hợp tác

Xem với cỡ chữAA

Liên hiệp HTX: Càng nhiều HTX tham gia, lợi ích cáng lớn

(09:36 | 14/11/2022)

Cũng rất dễ hiểu câu nói trên, bởi đối với hợp tác xã (HTX) nếu nhiều thành viên tham gia thì sẽ càng vững mạnh và lợi nhuận càng cao. Còn đối với Liên hiệp HTX nếu nhiều HTX tham gia thì lợi ích sẽ là con số “luỹ thừa”. Vấn đề chính là khi xây dựng được Liên hiệp HTX thành công, đồng nghĩa với việc các HTX thành viên cũng phát triển tốt, nó sẽ trở thành “bệ đỡ” và cầu nối giúp các HTX thành viên gắn kết thành một chuỗi sản xuất kinh doanh xuyên suốt bền vững, hiệu quả.

 

Description: D:\PERSONAL\BAI VIET TRANG WEB CQ\HINH\LIEN HIEP\z3753459057527_a4c35dea62640114180484aa34bbc350.jpg

Liên hiệp HTX thành công, đồng nghĩa với việc các HTX thành viên cũng phát triển tốt

 

Theo Luật HTX năm 2012 quy định, Liên hiệp HTX phải có tối thiểu 4 HTX thành viên trở lên, nhằm hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu cho thành viên. Vấn đề liên kết, hợp tác là nhân tố giúp cho việc sản xuất giảm chi phí đầu vào, tăng giá trị đầu ra; sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ bền vững.

 

Hiện nay, các mô hình HTX đang dần hình thành sự gắn kết về mặt tổ chức và nhu cầu xây dựng hợp tác ở quy mô lớn hơn, nhằm xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm trên phạm vi rộng hơn nữa.

 

Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 521 HTX hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ thành lập được 01 Liên hiệp HTX nông nghiệp đầu tiên đó là Liên hiệp HTX dịch vụ Giang Thành với 07 HTX thành viên tham gia, tổng nguồn vốn hoạt động 210.000.000 đồng.

 

Description: D:\PERSONAL\BAI VIET TRANG WEB CQ\HINH\LIEN HIEP\z3753459176749_92107653111658d7358483c4b36cabf5.jpg

Việc thành lập các Liên hiệp HTX là cần thiết để nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX

 

Việc thành lập các Liên hiệp HTX là cần thiết để tổ chức lại sản xuất. Từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ chuyển sang liên kết thành các cánh đồng lớn, vùng nguyên liệu sản xuất lúa hàng hóa gắn với tiêu thụ nông sản. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm. Qua đó, giúp nâng cao chất lượng, giá trị nông sản; xây dựng thương hiệu lúa, gạo trên thị trường, tăng thu nhập cho các thành viên HTX.

 

Thực tế hiện nay cho thấy, các huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có nhiều HTX trong cùng một lĩnh vực, ngành nghề nhưng khi mỗi HTX riêng lẻ liên kết với các doanh nghiệp lại gặp khó khăn, do không đủ nguyên liệu để cung cấp theo hợp đồng của các doanh nghiệp. Nếu các HTX trong cùng lĩnh vực này liên kết với nhau sẽ tạo sức mạnh về vùng nguyên liệu rộng lớn, đáp ứng được nhu cầu sản lượng cung ứng cho công ty, doanh nghiệp.

 

 

Description: D:\PERSONAL\BAI VIET TRANG WEB CQ\HINH\HTX LUC DIEN\z3085981810037_317946e9d514a560df7f4b088caa57dd.jpg

Tỉnh sẽ thành lập thêm 02 Liên hiệp HTX trong năm 2023, tạo tiềm lực và đủ mạnh trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản hàng hóa

 

Chính vì thế, tỉnh đang định hướng thành lập thêm 02 Liên hiệp HTX trong năm 2023, tạo tiềm lực và đủ mạnh trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản hàng hóa, giúp các HTX thành viên khắc phục được những khó khăn khi sản xuất, kinh doanh đơn lẻ.

 

Có thể khẳng định, Liên hiệp HTX chính là bệ đỡ của các HTX. Khi Liên hiệp HTX được hình thành, đồng nghĩa với việc sẽ hình thành các vùng nguyên liệu có quy mô lớn, dễ dàng xây dựng các tiêu về nhãn hiệu, thương hiệu, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản trên thị trường, mang lại thu nhập cho thành viên.

 

Bài và ảnh: TT