Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang phấn đấu thành lập mới 10 hợp tác xã trong năm 2022

(23:25 | 17/06/2022)

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang phối hợp với các ngành, các cấp và địa phương thành lập mới 6 hợp tác xã (HTX) chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Những tháng cuối năm, Liên minh HTX tỉnh tập trung củng cố hoạt động của các HTX, giải thể các HTX yếu kém, hoạt động không hiệu quả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch của năm 2022 là thành lập mới 10 HTX.

HTX thành lập mới chủ yếu triển khai dịch vụ nông nghiệp, mô hình nuôi tôm-lúa, nuôi lươn và thu gom nông sản. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 520 HTX đang hoạt động, tăng 06 HTX so với cuối năm 2021; có 64.157,84 ha canh tác; với tổng vốn điều lệ 395.722.310.000 đồng; có 53.924 thành viên; tạo việc làm cho 9.901 lao động. Trong đó có 458 HTX nông nghiệp (366 HTX trồng trọt, 92 HTX thủy sản), 40 HTX phi nông nghiệp (09 HTX thương mại dịch vụ; 20 HTX giao thông vận tải; 03 HTX xây dựng; 08 HTX tiểu thủ công nghiệp) và 22 quỹ tín dụng nhân dân.

Các HTX mới thành lập và đang hoạt động chọn lựa mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, phương pháp tổ chức hoạt động hiệu quả, quyền lợi của thành viên gắn liền với quyền lợi của HTX; năng lực quản lý của HTX từng bước được nâng lên, phần lớn các HTX hỗ trợ tích cực cho các thành viên phát triển kinh tế hộ, đáp ứng nhu cầu của thành viên; số HTX thực hiện được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ngày một tăng cao, điển hình như các HTX ở huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Gò Quao, Vĩnh Thuận. Các HTX thủy sản ở huyện Kiên Hải, Phú Quốc đang hình thành sản xuất theo chuỗi giá trị (cung ứng đầu vào – sản xuất – thu gom – chế biến – tiêu thụ), bằng mô hình nuôi cá lồng kết hợp với du lịch sinh thái cung ứng dịch vụ giải trí và ăn uống cho du khách tại nhà lồng nuôi cá, đã tạo được việc làm tại chỗ cho thành viên HTX.

Ngoài mục tiêu hoạt động kinh tế, HTX còn là cầu nối đưa Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội ở địa phương như giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, xã hội, tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; nhất là đợt cao điểm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch covid-19, HTX nông nghiệp Kinh 10, U Minh Thượng đã chung tay cùng địa phương thu mua, vận chuyển, tiêu thụ nông sản cho nông dân, hỗ trợ rau, củ, nhu yếu phẩm các khu cách ly.

Vượt qua ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, trong năm 2022, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các chính sách như: xúc tiến thương mại; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX; công tác hỗ trợ; công tác tư vấn, tuyên truyền thành lập mới THT, HTX; chính sách về đầu tư, tín dụng, ứng dụng khoa học và công nghệ; chính sách về điện phục vụ bơm tát cho các THT, HTX nông nghiệp; chính sách về đầu tư kết cấu hạ tầng về giao thông nông thôn, thủy lợi, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới 50 THT, 10 HTX trên tất cả các lĩnh vực; Duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp đang thực hiện được chuỗi liên kết. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp hiệu quả chưa cao; Hỗ trợ HTX hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; vận động doanh nghiệp gia nhập HTX và tham gia quản trị HTX; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa, thủy sản và rau, quả trong các HTX; Triển khai cho các HTX vay vốn, hỗ trợ cho các HTX về truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ cho các HTX tham gia Hội chợ, triển lãm.

Yến Ngọc