Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây Nam sông Hậu

(14:44 | 05/07/2022)

Sáng ngày 4/7/2022, tại thành phố Hà Tiên, Liên minh hợp tác xã (HTX) Kiên Giang đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây Nam sông Hậu về công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

Chủ toạ hội nghị

 

Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây Nam sông Hậu gồm các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 66 HTX, giải thể 09 HTX. Tổng số HTX hiện có trong Cụm là 2.025 HTX, với 282.099 thành viên, vốn điều lệ 6.069.668 triệu đồng. Thành lập mới 209 THT, nâng tổng số THT toàn Cụm lên 7.954 tổ.

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhất là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; tuyên truyền, vận động phát triển HTX, liên hiệp HTX; tư vấn, hỗ trợ cho việc hình thành và phát triển của HTX, liên hiệp HTX; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực HTX; tham gia xây dựng, sơ, tổng kết các chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể (KTTT), HTX; đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp; tăng cường kết nối các HTX tạo nên các chuỗi liên kết trong HTX… khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát triển KTTT, HTX của các địa phương.

Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch phát động thi đua khen thưởng năm 2022; tập trung thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chỉ tiêu thi đua do Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố; tích cực hướng ứng, cụ thể hóa các phong trào thi đua do Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố ban hành để phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Liên minh HTX tỉnh, thành phố và các HTX thành viên; đặc biệt là kế hoạch phát động, thực hiện 02 kế hoạch thi đua của Liên minh HTX Việt Nam (“Liên minh HTX cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025); tiếp tục triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Cụm gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang, đã xây dựng và ban hành 08 văn bản về công tác thi đua khen thưởng; Liên minh HTX nhiều tỉnh, thành ph: An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và TP. Cần Thơ đã thành lập các Khối thi đua đối với các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệpQuỹ tín dụng nhân dân; Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động; công nhận khối trưởng, khối phó các khối thi đua và hướng dẫn các khối đăng ký thi đua năm 2022; tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng thông qua các khối thi đua HTX.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của UBND các tỉnh, thành phố về triển khai thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, theo Quyết định số 167/QĐ-TTg, ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện hỗ trợ các HTX thí điểm, phân công cán bộ nghiệp vụ tư vấn, hỗ trợ trực tiếp các HTX được chọn làm điểm chỉ đạo hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn các tỉnh, thành phố; Số lượng HTX ở các tỉnh tham gia Đề án thí điểm gồm: An Giang 05 HTX; Bạc Liêu 04 HTX, Cà Mau 03 HTX, Cần Thơ 05 HTX, Hậu Giang 05 HTX, Kiên Giang 03 HTX, Sóc Trăng 05 HTX.

 

Ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX Kiên Giang gợi ý thảo luận

 

Chủ động tìm kiếm các đối tác để các HTX có thể hợp tác liên kết với nhau, với các doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị mới. Cụ thể: An Giang:  Có 20 HTX tham gia chuỗi giá trị liên kết với Tập đoàn Lộc Trời cung ứng các dịch vụ công nghệ cao với giá ưu đãi cho thành viên HTX. Bạc Liêu: 48 HTX tham gia chuỗi giá trị. Liên minh HTX tỉnh đã làm đầu mối liên kết HTX với 08 HTX, doanh nghiệp. Cà Mau: 15 HTX tham gia chuỗi giá trị. Liên minh HTX tỉnh đã làm đầu mối liên kết HTX với 10 HTX, doanh nghiệp. Cần Thơ: 80 HTX tham gia chuỗi giá trị. Liên minh HTX thành phố đã làm đầu mối liên kết HTX với 40 HTX, công ty, doanh nghiệp. Hậu Giang: 24 HTX tham gia chuỗi giá trị. Liên minh HTX tỉnh đã làm đầu mối liên kết HTX với 21 HTX, doanh nghiệp. Kiên Giang: Làm tốt công tác trung gian cầu nối giới thiệu doanh nghiệp hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 396 HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, với diện tích 5.581 ha. Sóc Trăng: 34 HTX tham gia chuỗi giá trị, thực hiện hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp.

Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua đã thực hiện tốt công tác khen thưởng: đã khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng theo định kỳ năm, đột xuất, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” ... cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp cho sự phát triển KTTT, HTX của các địa phương. Chủ động phát động, triển khai thực hiện thành các phong trào trong hệ thống, từ đó đã làm nổi bật những tấm gương tiêu biểu trong làm việc, lao động sản xuất, phong trào thi đua trong ngành.

Góp phần tạo những bước chuyển biến tích cực trong khu vực KTTT, HTX Cụm Tây Nam sông Hậu. Các THT, HTX mới thành lập bước đầu đều hoạt động hiệu quả; các THT, HTX đang hoạt động đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, phát triển sản xuất, hỗ trợ tốt hơn cho thành viên, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Từng thành viên trong Cụm thi đua nêu cao vai trò, trách nhiệm; luôn thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định về công tác thi đua, khen thưởng về Cụm trưởng, Liên minh HTX Việt Nam. Các thành viên và Cụm trưởng thực hiện tốt sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022.

Công tác thi đua, khen thưởng đã động viên tinh thần và khuyến khích, tạo động lực cho HTX thành viên, thành viên, người lao động trong HTX hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX và đời sống của thành viên.

Trao đổi tại buổi tọa đàm, các đại biểu đều đánh giá cao hoạt động của Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm, nhất là các hoạt động kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, các vấn đề liên kết đầu vào, đầu ra sản phẩm...Thông qua Liên minh HTX tỉnh đã làm cho các công ty, doanh nghiệp, quan tâm nhiều hơn và chủ động tìm đến liên kết với HTX.

 

Đại biểu thảo luận

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như chỉ tiêu thi đua của Cụm khó thống kê và tổ chức thực hiện. Việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố chưa được thường xuyên, liên tục; nhiều phong trào thi đua triển khai còn chung chung, mang tính hình thức vì chưa xác định nguồn lực thực hiện, nhất là kinh phí khen thưởng. Nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua, khen thưởng của một số cán bộ quản lý, điều hành HTX thành viên chưa đầy đủ, dẫn đến chưa quyết liệt tham gia chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Có nhiều HTX chưa mặn mà, chưa quan tâm đúng mức nên kết quả đăng ký, thực hiện thi đua, khen thưởng còn khiêm tốn.

Nguyên nhân do nhiều địa phương, các HTX đã bão hòa về số lượng; Liên minh HTX Việt Nam chưa hướng dẫn tiêu chí HTX hoạt động hiệu quả; THT hoạt động ở các địa phương còn mang tính thời vụ, Liên minh HTX tỉnh không được giao nhiệm vụ thành lập và phát triển THT. Kinh phí tuyên truyền, khen thưởng của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố còn hạn chế (phần lớn các HTX thành viên chưa đóng hội phí để Liên minh HTX bổ sung cho công tác, khen thưởng). Tư tưởng ngán ngại đối với cán bộ quản lý, thành viên HTX về hồ sơ thủ tục đăng ký và đề nghị khen thưởng; các HTX chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với sự phát triển của HTX.

 

Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm Tây Nam sông Hậu ký kết giao ước thi đua

 

6 tháng cuối năm các thành viên trong Cụm sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua “Phát huy vai trò nòng cốt KTTT, HTX; Xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh” với phương châm: “Đoàn kết-Kỷ cương-Bứt phá-Sáng tạo-Hiệu quả”;  do Liên minh HTX Việt Nam phát động; góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2022 của Liên minh HTX Việt Nam; thực hiện 02 kế hoạch thi đua của Liên minh HTX Việt Nam (“Liên minh HTX cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025); tiếp tục triển khai phát động, đẩy mạnh và thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã ký kết của Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây Nam sông Hậu năm 2022. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 10/KH-CTĐLMHTX ngày 25/3/2022 về tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2022 của Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây Nam sông Hậu.

Thực hiện bình xét thi đua đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, khen đúng đối tượng, đúng thành tích. Nhằm biểu dương khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đề nghị khen cao. Thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng HTX điển hình tiên tiến. Qua đó, phát hiện những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các mặt sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, từ đó có hướng chăm bồi nuôi dưỡng phong trào, rút kinh nghiệm để tổ chức các phong trào thi đua học tập làm theo các gương điển hình tiên tiến.

Các HTX và doanh nghiệp ký kết ghi nhớ hợp tác

 

Dịp này các tỉnh, thành phố; HTX với HTX và HTX với doanh nghiệp đã ký kết nhiều hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới.

T.T