Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ xây dựng 75 dự án liên kết chuỗi giá trị sản phẩm

(16:10 | 28/05/2021)

Thực hiện Nghị quyết số 340/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020- 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 27/4/2021 triển khai thực hiện, sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng 75 dự án liên kết chuỗi giá trị sản phẩm.

Với mục tiêu đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; trong đó, hợp tác xã làm nòng cốt nhằm khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, nâng cao quản lý chất lượng và giá trị sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Chính sách sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng 75 dự án liên kết chuỗi giá trị sản phẩm lúa, rau củ quả, cây ăn trái, tôm, cá lồng bè, heo... liên kết với doanh nghiệp để củng cố, phát triển hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao. Chọn sản phẩm chủ lực là lúa, thủy sản, cây ăn trái, rau củ quả,... và lựa chọn một số sản phẩm đặc thù khác của các huyện, thành phố để hỗ trợ phát triển liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, bảo đảm thành lập mới và huy động trên 50% các hợp tác xã nông nghiệp để tham gia có hiệu quả các chuỗi giá trị nông sản.

Hỗ trợ các hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết được chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ gắn với cấp mã vùng trồng và phát triển hệ thống điện tử truy xuất nguồn gốc, sử dụng mã QR cho sản phẩm nông nghiệp phục vụ xuất khẩu, hướng tới thị trường nước ngoài. Củng cố các hợp tác xã nông nghiệp hiện có và xây dựng mới các hợp tác xã nông nghiệp là đại diện sở hữu các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) trên địa bàn các huyện, thành phố. Đồng thời, hỗ trợ 70 % sản phẩm chủ lục của tỉnh tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử để phân phối hàng hóa, phát triển thị trường.

Chính sách này sẽ áp dụng cho các đối tượng bao gồm nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác; cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp.

Dự án liên kết chuỗi giá trị sản phẩm được hỗ trợ phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Liên kết đảm bảo ổn định: Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm trở lên, thời gian liên kết tối thiểu là 05 năm; Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 năm, thời gian liên kết tối thiểu là 03 năm.

Việc xây dựng dự án liên kết chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp dựa trên liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã. Tùy theo điều kiện cụ thể để xác định các nội dung hợp tác, liên kết như: liên kết trong cung ứng vật tư, giống, vốn, phân bón; đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết như kho bãi, cơ sở chế biến, hệ thống tưới, tiêu,... ; liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ 75 dự án liên kết theo chuỗi giá trị (mỗi năm 15 dự án, mỗi dự án hỗ trợ không quá 01 tỷ đồng).

Hỗ trợ phát triển liên kết theo chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở các địa phương tập trung các nội dung: Chi phí tư vấn xây dựng liên kết,   Hạ tầng phục vụ liên kết; Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông; Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; Hỗ trợ giống, vật tư, thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã./.

Yến Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 88_KH-UBND.signed.pdf; Cấy lúa HTX Phú hòa.jpg