Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chi bộ

Xem với cỡ chữAA

Chấn chỉnh việc chia sẽ, đăng tải thông tin giả về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội

(09:29 | 20/05/2021)

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 03-CV/BCĐ ngày 14-5-2021 về Chấn chỉnh việc chia sẽ, đăng tải thông tin giả về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Theo Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh, thời gian qua một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh đăng tải, chia sẽ những thông tin sai sự thật, thông tin giả về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có những nội dung được gắn vào phát ngôn của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Nhằm thực hiện nghiêm Công văn số 152, ngày 12-5-2021 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy về Chấn chỉnh việc chia sẽ, đăng tải thông tin giả về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối đề nghị:

- Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc thường xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh các hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẽ thông tin sai sự thật, thông tin giả về công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Kịp thời cung cấp thông tin chính thống về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nêu cao cảnh giác, có trách nhiệm trong tiếp nhận và xử lý thông tin; không đăng tải và chia sẽ những thông tin trên mạng xã hội nếu không có căn cứ. Chủ động đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình Covid-19, công tác phòng, chống dịch góp phần định hướng dư luận xã hội.

Đinh Phướng