Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm soát cho hợp tác xã nông nghiệp tại huyện Giồng Riềng

(23:37 | 18/04/2021)

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý HTX tỉnh Kiên Giang trong năm 2021 của Liên Minh HTX tỉnh Kiên Giang, được UBND Tỉnh Kiên Giang phê duyệt.

Liên Minh HTX Tỉnh Kiên Giang tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm soát cho thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang.

Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ( thứ hai ), ngày 26/4/2021 đến 28/4/2021 (3 ngày).

Địa điểm : Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Giồng Riềng, số 28 khu nội ô Thị trấn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Kinh phí : Liên Minh HTX tỉnh hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Nhận được thông báo này, đề nghị HTX cử người tham dự đúng thành phần và thời gian quy định.

Chi tiết liên hệ đ/c Lê Trúc Mai, điện thoại 0846992996 (trước ngày 22/4/2021) để đăng ký ./.

Kim Hậu