Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nuôi trồng thủy sản

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Sản lượng thủy sản vượt hơn 10% kế hoạch

(14:40 | 17/12/2020)

Năm 2020, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của tỉnh Kiên Giang được 836.175 tấn, vượt 10,75% kế hoạch, gồm: Khai thác đánh bắt hơn 572.000 tấn, nuôi trồng 264.105 tấn, trong đó tôm nuôi 92.490 tấn, vượt 8,8% kế hoạch, tăng 11,7% so với năm 2019.

Tàu cá trên vùng biển Phú Quốc (Kiên Giang).

 

Toàn tỉnh hiện có 9.877 tàu cá được quản lý, đăng ký, đăng kiểm, trong đó tàu có chiều dài từ 15 m trở lên 3.991 tàu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định và đến nay có 3.700 tàu đã lắp đặt thiết bị này. Ngoài việc hỗ trợ tàu cá ngư dân ra khơi khai thác đánh bắt thủy sản đạt hiệu quả, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm quy định quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC, khắc phục tồn tại, hạn chế theo kết luận của Đoàn Thanh tra này.

 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết: Tỉnh tổ chức lại việc khai thác thủy sản trên biển theo hướng giảm dần tàu thuyền công suất nhỏ khai thác ven bờ làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản, phát triển tàu công suất lớn, đánh bắt xa bờ. Năm 2020, ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nên lĩnh vực khai thác đánh bắt thủy sản trên biển của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do giá dầu giảm mạnh thời gian qua, thời tiết tương đối thuận lợi nên ngư dân an tâm bám ngư trường hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả.

 

Đối với lĩnh vực nuôi trồng, tỉnh hình thành một số vùng nuôi thủy sản tập trung, nhất là vùng chuyên canh tôm và một số loài khác mang lại giá trị kinh tế cao. Ngành thủy sản tỉnh tập trung tăng cường công tác khuyến ngư, tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật đến nông dân trong phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm. Tổ chức sản xuất nuôi tôm áp dụng công nghệ Semi-biofloc, Biofloc… năng suất tôm từ 10 - 12 tấn/ha tăng lên 30 - 50 tấn/ha, thực hiện nhiều điểm trình diễn, chuyển giao quy trình nuôi tôm 2 giai đoạn trong ao lót bạt cho người nuôi tôm, năng suất trung bình hơn 26 tấn/ha.

 

Tỉnh đẩy mạnh phát triển nuôi tôm công nghiệp, nhất là trên vùng Tứ giác Long Xuyên, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình sản xuất tôm - lúa, giúp nông dân thu về 2 nguồn lợi tôm và lúa trên cùng diện tích đất sản xuất. Ngành thủy sản tỉnh khuyến khích và hỗ trợ nông dân triển khai nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghiệp 2 giai đoạn năng suất cao, hướng dẫn các cơ sở, hộ nuôi tôm nước lợ áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và những tiêu chuẩn quốc tế khác theo yêu của thị trường.

 

Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng về thủy lợi, điện, đường, sản xuất giống… tỉnh tổ chức quản lý chặt chẽ chất lượng con giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản và kiểm soát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm./.

Thùy Trang ( theo kiengiang.gov.vn)