Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Đơn vị thành viên

Xem với cỡ chữAA

Giồng Riềng: Tổ chức lại hoạt động của HTX Vận tải thủy bộ

(14:17 | 23/11/2020)

Tại UBND thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng vừa diễn ra đại hội thành viên HTX VTTB nhiệm kỳ VI (2020-2025). Đến dự có ông Phạm Thành Trăm, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; ông Võ Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo phòng: Tài chính kế hoạch, Kinh tế hạ tầng; lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn và thành viên HTX.

 

Hợp tác xã có 45 thành viên, vốn đều lệ 8.025.000 đồng, 72 phương tiện. Trong đó, tuyến cố định được 10 phương tiện, tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 10 phương tiện, tuyến hợp đồng xe thuê bao 20 phương tiện và xe tải 42 phương tiện. Hợp tác xã thực hiện các dịch vụ cơ bản như: điều hành bến bãi, bán vé xe, hợp đồng vận chuyển hành khách và hàng hóa.

 

Những năm qua HTX vẫn cơ bản giải quyết được nhu cầu dịch vụ cho thành viên. Tuy nhiên, bộ máy quản lý điều hành HTX chưa đúng theo quy định của Luật; không đảm bảo về cơ cấu tổ chức các chức danh và số lượng; mọi việc đều do cá nhân giám đốc HTX xử lý; đến nhiệm kỳ đại hội không tổ chức theo đúng quy định mà chỉ làm hồ sơ để xin cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX; không công khai minh bạch tài chính, các mức thu chi không rõ ràng…tạo phản ứng trong thành viên.

 

Qua đơn khiếu nại của thành viên, các ngành chức năng của huyện đã phối hợp thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh đồng thời buộc giám đốc HTX khắc phục sai xót.

 

Để đảm bảo xây dựng được HTX và hoạt động tốt hơn trong thời gian tới, huyện đã cử phòng chức năng hỗ trợ HTX họp thành viên lấy ý kiến nhân sự và tiến hành đại hội tổ chức lại HTX hoạt động đảm bảo đúng Luật và các quy định khác.

 

 

Ông Võ Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến

 

Phát biểu tại đại hội, ông Võ Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện lưu ý “HTX cần khắc phục hạn chế trước đó, cố gắng phát huy tính dân chủ trong thành viên, nêu cao tinh thần đoàn kết, công khai minh bạch tài chính, đảm bảo hài hòa lợi ích của thành viên trong cung cấp các dịch vụ”.

 

Ông Phạm Thành Trăm, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đề nghị “HTX cần lấy hạn chế thời gian qua làm bài học kinh nghiệm sâu sắc; lấy Luật, quy định làm nền tảng cho mọi hoạt động của HTX”.

 

 

HĐQT và Ban kiểm soát ra mắt HTX

 

Kết thúc hội nghị, đã thông qua nghị quyết và được thành viên biểu quyết tán thành 100%. Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 người, bầu Ban kiểm soát 02 người, ông Nguyễn Thanh Tân được bầu làm Chủ tịch Hội quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã.

T.T