Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền luật HTX tại xã Đông Hưng, huyện An Minh

(22:20 | 08/07/2020)

Sáng ngày 08/7/2020, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đông Hưng, Ban lãnh đạo ấp 10 Huỳnh tổ chức tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và hướng dẫn quy trình thành lập HTX.

Tham gia lớp tập huấn có đại diện Ban chỉ đạo phát triển KTTT xã, Hội Nông dân, Ban lãnh đạo ấp và đại diện hơn 20 hộ gia đình có nguyện vọng tham gia thành lập HTX.

Tại hội nghị tuyên truyền, Liên minh HTX tỉnh đã tuyên truyền cho các hộ dân hiểu được sự cần thiết tham gia vào HTX, đây là chính sách phát triển kinh tế chung được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển; triển khai những nội dung cơ bản của Luật HTX năm 2012: tầm quan trọng của vốn điều lệ, quyền, nghĩa vụ của thành viên tham gia HTX, hội đồng quản trị, ban kiểm soát…; hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh theo hướng đa dịch vụ, đa ngành nghề, quy trình thành lập HTX; giới thiệu về công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại, bao tiêu sản phẩm do liên minh HTX tỉnh phối hợp với các công ty, doanh nghiệp có điều kiện liên kết với nông dân trong việc hỗ trợ dịch vụ đầu vào và ký kết bao tiêu, ổn định đầu ra sản phẩm, giúp thành viên HTX an tâm trong sản xuất; đồng thời, giới thiệu các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước trong lĩnh vực HTX. Bên cạnh đó, giới thiệu thêm cho thành viên HTX vay vốn đầu tư phát triển sản xuất thông qua Ngân hàng Quân đội (MB), đơn vị ký kết hợp tác với Liên minh HTX tỉnh trong những năm qua. 

Qua buổi làm việc đã giúp các hộ nông dân hiểu rõ hơn về sự cần thiết phải tham gia HTX cũng như nắm vững về quy trình thành lập HTX và một số nội dung cơ bản trong Luật HTX 2012, qua đó các hộ dân có nguyện vọng sớm thành lập HTX để được cùng nhau hợp tác, phát triển. Nắm được tình hình trên, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể xã giao cho Hội Nông dân phối hợp với ban sáng lập viên HTX xây dựng văn kiện chuẩn bị thành lập HTX. Dự kiến HTX sẽ ra mắt vào cuối tháng 7/2020.

Ngọc Chuyền