Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Quỹ tín dụng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thanh Vân tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2019 nhiệm kỳ V (2015-2019)

(09:24 | 05/06/2020)

Ngày 30 tháng 5 năm 2020, Quỹ tín dụng Nhân Dân Vĩnh Thanh Vân tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên năm 2019 và nhiệm kỳ V (2015-2019).  Đến dự đại hội có Ông Lê Đình Khanh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Kiên giang; Ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch, Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang; Đại diện Ngân hàng Hợp tác; Cùng các đại biểu đại diện cho 1.291 thành viên về dự.

Ông Lê Đình Khanh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, tặng hoa tri ân thành viên HĐQT có nhiều thành tích đóng góp cho Quỹ

Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thanh Vân tọa lạc tại số 216 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Quỹ có đội ngũ khách hàng, thành viên truyền thống, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ phục vụ cho hoạt động của Quỹ, với sự nhiệt tình và tâm huyết của toàn thể cán bộ nhân viên của quỹ tín dụng đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2019.

Quỹ thực hiện tốt đại hội thành viên hàng năm theo quy định để công khai tình hình hoạt động và kết quả tài chính của năm. Nội dung báo cáo đầy đủ, chính xác, tính công khai dân chủ nhằm nâng cao quyền làm chủ của thành viên, qua đó tạo được niềm tin cho các thành viên thường xuyên quan hệ với Quỹ. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành có mối liên hệ đoàn kết với nhau trên tinh thần xây dựng để hoàn thành nhiệm vụ mà đại hội thành viên giao phó. Tính đến 31/12/2019 tổng số cán bộ, nhân viên của Quỹ là 20 người, làm việc thường xuyên tại Quỹ là 18 người, bán chuyên trách 01 người, không chuyên trách 01 người.

Mạng lưới cộng tác viên 24 người; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong năm 2019 đã kết nạp mới 232 thành viên, cho ra khỏi 137 thành viên, đến nay số thành viên góp vốn tại Quỹ là 1.291 người với số tiền là 3.135 triệu đồng. Tổng nguồn vốn hoạt động đến 31/12/2019, là 118.917 triệu đồng, tăng 17.282 triệu đồng so với cuối năm 2018, tỷ lệ tăng 17%, đạt 109,35% so với kế hoạch năm 2019. Trong đó cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ 3.135 triệu đồng; vốn huy động 74.751 triệu đồng; vốn vay Ngân hàng hợp tác 28.520 triệu đồng; các quỹ  6.906 triệu đồng; vốn khác 4.106 triệu đồng;  lãi chưa phân phối 1.498 triệu đồng. Tình hình huy động vốn tính đến ngày 31/12/2019 số dư tiền gởi là: 74.751 triệu đồng, chiếm 62,86% tổng nguồn vốn hoạt động, tăng 5.193 triệu đồng so với năm 2018, tỷ lệ tăng 7,47%, đạt 100,44% kế hoạch năm 2019. Trong đó:

+ Tiền gởi không kỳ hạn 43 triệu đồng, so với năm 2018 giảm 71 triệu đồng, tỷ lệ giảm 37,7%.

+ Tiền gởi có kỳ hạn 74.708 triệu đồng, so với năm 2018 tăng 5.264 triệu đồng, tỷ lệ tăng 7,58%, chiếm 99,94%tổng tiền gởi. Doanh số huy động trong năm là 134.211 triệu đồng; doanh số chi trả trong năm là 129.018 triêu đồng. Căn cứ vào tình hình tài chính thì vốn điều lệ của Quỹ năm 2019 tăng 200 triệu đồng, tăng 6,81% so với năm 2018, đạt 100% kế hoạch (3.135 triệu đồng). Trong năm đơn vị đã cho 3.697 lượt thành viên vay vốn để sản xuất kinh doanh phục vụ tiêu dùng và đời sống, doanh số cho vay 222.540 triệu đồng, bình quân mỗi thành viên được vay 60 triệu đồng/món vay. Thu hồi nợ trong năm là 208.339 triệu đồng.

 Đến 31/12/2019 tổng dư nợ cho vay là 104.677 triệu đồng, tăng 14.200 triệu đồng, tỷ lệ tăng 15,70%, đạt 108,13% kế hoạch năm 2019. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn thông thường 79.710 triệu đồng, chiếm 76,15% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay trả góp 10.269 triệu đồng, chiếm 8,81% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay trung, dài hạn 14.698 triệu đồng, chiếm 14,04% tổng dư nợ. Kết quả kinh doanh năm 2019: Tổng thu nhập 14.074 triệu đồng, so với năm 2018 tăng 1.092 triệu đồng, tỷ lệ tăng 8,41%. Tổng chi phí 12.576 triệu đồng, đạt 106,31% so với kế hoạch. Lãi trước thuế 1.800 triệu đồng, đạt 100,31% kế hoạch. Lãi ròng 1.499 triệu đồng, tăng 107 triệu đồng, tăng 7,66%.

Chia lợi tức cho thành viên 16,6%/năm/cổ phấn, với số tiền 520 triệu đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 307 triệu đồng, tăng 22 triệu đồng so với năm 2018. Trích lập các quỹ đúng theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội

Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019 và đề ra kế hoạch hoạt động của Quỹ nhiệm kỳ VI, năm 2020-2024; bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Quỹ tín dung Vĩnh Thanh Vân nhiệm kỳ mới. Kết quả ông Nguyễn Thanh Hồng được Đại hội tín nhiệm, bầu trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thanh Vân nhiệm kỳ VI, năm 2020-2024.

Trần Thanh Dũng