Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Quỹ tín dụng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội tổ chức Đại hội thường niên năm 2019

(16:18 | 17/03/2020)

Ngày 15/03/2020, Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội tổ chức Đại hội thường niên năm 2019. Đến dự có đồng chí Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang; đồng chí Lê Đình Khanh, Phó giám đốc ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang; Đồng chí Lê thị Minh Nguyệt, Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang; Đồng chí Lê Văn Vũ, Phó phòng Ngân hàng hợp tác tỉnh Kiên Giang; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Thành, Tân Hội huyện Tân Hiệp và Mỹ Hiệp Sơn huyện Hòn Đất cùng 150/200 đại biểu thành viên được triệu tập về dự.

Quang cảnh Hội nghị

Địa bàn hoạt động của Quỹ TDND Tân Hội hoạt động trên 3 xã gồm: Tân Hội, Tân Thành huyện Tân Hiệp và xã Mỹ Hiệp Sơn huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang. Khó khăm của Quỹ là địa bàn hoạt động chủ yếu là các hộ sản xuất nông nghiệp, chưa đa dạng hóa được các loại hình cho vay nên hoạt động còn mang tính vụ mùa và có độ rũi ro cao khi có biến động về giá lúa, vật tư, thiên tai, dịch bệnh, từ đó làm ảnh hưởng đến công tác thu hồi nợ.

 Tinh đến 31/12/2019 tổng số thành viên của Quỹ là 1029 thành viên, tăng 35 thành viên so với năm 2018; tổng số tiền vốn tăng 376,9 triệu; trong năm cũng có 80 thành viên xin ra khỏi Quỹ. Về nhân sự có 14 cán bộ, trong đó trình độ đại học 10; Cao đẳng 02, còn lại là trung cấp. Về nguồn vốn: tính đến 31/12/2019 tổng nguồn vốn hoạt động là 77 tỷ 089 triệu đồng, đạt 89% so với nghị quyết, giảm 2% so với năm 2018. Về vốn điều lệ 2 tỷ 679 triệu đồng, chiếm 3,47% trên tổng nguồn vốn, đạt 96% so với nghị quyết, tăng 7% so với năm 2018.

Các quỹ tích lũy 2 tỷ 184 triệu đồng, chiếm 2,83% trên tổng nguồn vốn, đạt 101% so với nghị quyết, tăng 16% so với năm 2018. Huy động tiền gởi trong năm là: 39 tỷ 276 triệu đồng, chiếm 50,94%, so với nghị quyết đạt 87%. Vốn vay 30 tỷ 700 triệu đồng, chiếm 39,82% trên tổng nguồn vốn. Vốn khác 2 tỷ 249 triệu đồng, chiếm 2,91% trên tổng nguồn vốn. Về hoạt động tín dụng: Doanh số cho vay trong năm là 125 tỷ 698 triệu đồng với 875 lượt thành viên vay vốn, dư nợ cho vay là 67 tỷ 972 triệu đồng, so với nghị quyết đạt 87%, so với năm 2018 tăng 1%, gồm 653 món vay; trong đó nợ quá hạn là 112 triệu đồng, chiếm 0,16% trên tổng dư nợ cho vay. Dư nợ xử lý rũi ro là 85 triệu đồng.

Hoạt động tiền gởi tại các tổ chức tín dụng khác là 5 tỷ 183 triệu đồng, chiếm 13,19% trên tổng số dư tiền gởi huy động; trong đó, gửi Ngân hàng hợp tác tỉnh là 5 tỷ 182 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Kiên Long 1.259.809 đồng. Hoạt động chuyển tiền cho thành viên và khách hàng, thông qua hệ thống chuyển tiền điện tử CF-EBANK của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được 568 món với số tiền 28 tỷ 998 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ cũng đã vay Ngân hàng Hợp tác tỉnh Kiên Giang số tiền 21 tỷ 199 triệu đồng.

Tổng thu nhập năm 2019, là 8 tỷ 832 triệu đồng, so với nghị quyết đạt 86%. Thu lãi cho vay: 7 tỷ 955 triệu đồng, chiếm 90% trên tổng nguồn thu. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 7.977.000 đồng, chiếm 0,09% tổng nguồn thu. Thu lãi góp vốn mua cổ phần; thu từ hoạt động  cho vay hợp vốn 516 triệu đồng, chiếm 5,84% trên tổng nguồn thu.

Về chi phí trong năm là 7 tỷ 863 triệu đồng, so với nghị quyết đạt 87%, tăng 7% so với năm 2018. Trã tiền lãi gởi 3 tỷ 053 triệu đồng, chiếm 38,83% trên tổng chi phí; chi trã tiền lãi 2 tỷ 253 triệu đồng, chiếm 32,51% trên tổng chi phí.

Lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 là 968.777.486 triệu đồng, đạt 77% so với Nghị quyết. Tổng lợi nhuận sau thuế 803.933.986 triệu đồng, đạt 77% so với nghị quyết. Nộp thuế 164.843.500 đồng. Hỗ trợ học sinh nghèo trên địa bàn với 45 suất quà trị giá 13.500.000 đồng.

Đồng chí Lê Đình Khanh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, trao kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có thành tích đóng góp cho ngành ngân hàng

 Nhân dịp này Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương cho bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Phạm Văn Rồng, Trưởng ban kiểm soát; Bà Phan Thị Dương, Phó giám đốc quỹ, đã có thành tích đóng góp cho ngành ngân hàng trong những năm qua.

Trần Thanh Dũng