Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Quỹ tín dụng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

QTDND Vĩnh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ V và đại hội thường niên năm 2019.

(15:15 | 13/03/2020)

Sáng 12/3/2020, Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ V (2015 - 2019) và đại hội thường niên năm 2019. Ông Lê Đình Khanh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, ông Phạm Thành Trăm - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đến dự Đại hội.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\QTD VINH HOA\z1780976066745_3ea0a913d86c671bb3a2d99b990e75aa.jpg

Lãnh đạo Quỹ tín dụng và các đại biểu dự đại hội

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2019, Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) Vĩnh Hòa đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu thành viên đề ra. QTDND đã kết nạp được 374 thành viên, nâng tổng số thành viên của Quỹ đến hết tháng năm 2019 là 533 thành viên, trong đó có 29 thành viên góp vốn thường xuyên với số tiền là 946 triệu đồng.

 

Nguồn vốn huy động cả nhiệm kỳ đạt 34.696 triệu đồng. Tính đến 31/12/2019 số dư tiền gửi tiết kiệm là 16.003 triệu đồng, so với nghị quyết nhiệm kỳ đạt 130%, với tốc độ tăng trưởng bình quân là 17,9% năm.

 

Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2017 đạt 90.154 triệu đồng, nợ xấu 302 triệu đồng chiếm 1,41% trên tổng số dư nợ. Trong nhiệm kỳ qua tổng thu nhập đạt 17.720 triệu đồng, đạt 99,27% so với nghị quyết.

 

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Đình Khanh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Hòa cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương để hoàn thành kế hoạch; tranh thủ sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền; làm tốt công tác tuyên truyền về Quỹ tín dụng nhân dân; thực hiện tốt phương án tái cơ cấu trong đó tập trung tiếp tục nâng cao trình độ cán bộ, nâng cao năng lực tài chính; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo quỹ hoạt động hiệu quả, an toàn.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\QTD VINH HOA\z1780976140949_53f7079e5ac9acbafaa6895347f32284.jpg

Ông Lê Đình Khanh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh phát biểu tại đại hội

 

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đại biểu đã bầu ra Hội đồng quản trị và kiểm soát chuyên trách QTDND nhiệm kỳ 2020 - 2024. Bà Nguyễn Thị Kim Loan được bầu giữ chức Giám đốc QTDND Vĩnh Hòa.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\QTD VINH HOA\z1780976146046_b4a3b63cad8b7c98f02a369a82772bd7.jpg

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Giám đốc QTDND Vĩnh Hòa

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2024 và được thành viên biểu quyết thống nhất 100%.

 

T.T