Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019

(11:06 | 23/12/2019)

   Ngày 20/12 vừa qua, Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tổng kết tình hình kinh tế hợp tác (KTHT), hợp tác xã (HTX) và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

 

Theo báo cáo đến ngày 30/11/2019, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập mới 45 HTX, đạt và vượt 212,5% so với Nghị quyết 09/NQ-BCH ngày 20/01/2019 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; đạt và vượt 300% so với kế năm 2019 của Liên minh HTX tỉnh. Với quy mô 3.049 ha canh tác; mức vốn góp 7 tỷ 870 triệu đồng, bình quân 175 triệu/HTX; thu hút thêm 1.302 hộ tham gia vào HTX, bình quân 29 thành viên/ HTX; tạo việc làm cho 362 lao động. Đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 443 HTX đang hoạt động, tăng 43 HTX so với cùng kỳ năm 2018; và 58.349,7 ha canh tác; với tổng vốn điều lệ 136 tỷ 636 triệu đồng; có 52.066 thành viên; tạo việc làm cho 8.811 lao động. Trong đó có 393 HTX nông nghiệp (322 HTX trồng trọt, 71 HTX thủy sản) và 49 HTX phi nông nghiệp (04 HTX thương mại dịch vụ; 13 HTX giao thông vận tải; 03 HTX xây dựng; 08 HTX tiểu thủ công nghiệp và 22 quỹ tín dụng nhân dân).

 

Các HTX thành lập mới trong lĩnh vực nông nghiệp có 33 HTX, chiếm 73.4%; lĩnh vực thủy sản 10 HTX, chiếm 22,2% và lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp 02 HTX, chiếm 4,4%. Các HTX nông nghiệp, thủy sản đăng ký ngành nghề kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ đầu vào cho thành viên như: Thủy lợi, làm đất, thu hoạch, cung ứng vật tư nông nghiệp, cây, con giống, các dịch vụ phi nông nghiệp và đầu ra liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; HTX tiểu thủ công nghiệp hỗ trợ việc làm, cung ứng nguyên liệu đầu vào và thu mua hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho thành viên. Hiện các HTX đã hoàn thành việc đăng ký, ổn định tổ chức và đi vào hoạt động. Việc thành lập HTX đã đáp ứng được nhu cầu hợp tác của thành viên trong việc phát triển kinh tế hộ. Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của HTX đối với phát triển kinh tế - xã hội, người dân thấy được lợi ích khi tham gia HTX, thể hiện bằng số HTX thành lập mới đạt và vượt so với Nghị quyết của Liên minh HTX Việt Nam và kế hoạch của tỉnh.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Thanh Binh\z1585659385178_db983f01361520425252f402ebe5f049.jpg

Năm 2019 hỗ trợ thành lập mới 45 HTX, nâng tổng số toàn tỉnh lên 443 HTX và tăng 43 HTX so với cùng kỳ năm 2018

 

Bên cạnh đó, phát triển mới 93 tổ hợp tác (THT) nông nghiệp, đạt và vượt 116,25% kế hoạch của tỉnh; thu hút thêm 1.385 hộ vào THT, bình quân 15 thành viên/tổ; diện tích 71,86 ha; vốn góp 41,73 triệu đồng. Các THT đăng ký và tổ chức hoạt động theo quy định của Nghị định 151 nay là Nghị định 77 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác. Nâng tổng số toàn tỉnh lên 2.148 THT đang hoạt động, giảm 05 tổ so với năm 31/12/2018; với tổng số 44.869 tổ viên; số vốn góp 17 tỷ 865 triệu đồng và 69.340 ha canh tác; tạo việc làm cho 6.978 lao động theo thời vụ. Số lượng THT giảm nguyên nhân là do nhiều THT sáp nhập thành THT lớn và chấm dứt hoạt động theo thời gian hợp đồng hợp tác.

 

Các THT thành lập và hoạt động phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng các yêu cầu về nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, cùng có lợi. Nhiều THT hoạt động tương đối tốt, quản lý chặt chẽ từ vốn góp đến khâu hoạt động sản xuất kinh doanh, như các THT của huyện Vĩnh Thuận, Tân Hiệp, Hòn Đất, Giồng Riềng, Gò Quao… đây là tiền đề tốt để các THT dần phát triển lên thành HTX. THT phi nông nghiệp đã tạo việc làm, cải thiện đời sống cho thành viên; THT nông nghiệp thực hiện tốt dịch vụ bơm tát, ứng dụng khoa học kỹ thuật giảm lượng giống, nước và vật tư nông nghiệp ước làm lợi cho thành viên mỗi vụ được 286 tỷ 792 triệu đồng, qua đó giúp thành viên tăng thu nhập, ổn định đời sống.

 

Nhìn chung, các THT, HTX đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với phong trào xây dựng nông thôn mới; trong 19 tiêu chí đã tham gia trực tiếp, hoặc gián tiếp 9 tiêu chí, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân và làm nòng cốt trong giảm nghèo ở địa phương. Tính đến thời điểm báo cáo, tỉnh Kiên Giang có 64/117 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn xã, huyện nông thôn mới, từng bước xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các THT, HTX đã thành lập có sự nhận thức đúng đắn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTHT, HTX, cùng với việc chọn lựa mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, phương pháp tổ chức hoạt động hiệu quả, quyền lợi của thành viên gắn liền với quyền lợi của HTX. Phần lớn các HTX hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển, đáp ứng nhu cầu của thành viên. Ngoài mục tiêu hoạt động kinh tế, HTX còn là cầu nối đưa Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội ở địa phương như giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới. Một số HTX hoạt động có hiệu quả tạo được lòng tin, góp phần cải thiện đời sống, tăng thêm thu nhập cho thành viên và người lao động. Về năng lực tài chính và năng lực quản lý của HTX từng bước được nâng lên.

 

Bên cạnh đó, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang phát 12 phóng sự; với Báo Kiên Giang 12 tin, bài và 525 tin, bài trên trang thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh về mô hình HTX hoạt động có hiệu quả và thông tin các chính sách của Đảng, Nhà nước về HTX. Qua các hình thức tư vấn, tuyên truyền đã góp phần nâng lên ý thức của cộng đồng về KTHT, HTX, người dân thấy được lợi ích khi tham gia HTX, có cách nhìn và hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí và những lợi ích thiết thực của HTX kiểu mới.

 

Trong năm, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức kết nạp 100% HTX thành lập mới làm thành viên Liên minh, nâng tổng số thành viên Liên minh lên 439 thành viên.

 

Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương đã hòa giải thành công khiếu nại của 05 HTX. Việc giải quyết kịp thời các khiếu nại, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thành viên, tạo được lòng tin của thành viên đối với sự điều hành của hội đồng quản trị HTX, HTX hoạt động đúng quy định của Điều lệ HTX, Luật HTX năm 2012.

 

Phối hợp với các ngành mở các 12 lớp đào tạo bồi dưỡng, cụ thể như sau: Phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam tổ chức 01 lớp tập huấn về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, cho 40 đối tượng là chủ tịch hội đồng quản trị HTX nông nghiệp; Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mở 01 lớp bồi dưỡng cán bộ HTX với 65 người tham dự; Phối hợp với phòng nông nghiệp, phòng kinh tế các huyện, thành phố mở 07 lớp bồi dưỡng kế toán cho 380 HTX nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Mở 01 lớp Giám đốc HTX nông nghiệp cho cán bộ trẻ với 18 người dự; Mở 01 lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX giao thông vận tải với 17 người dự; Mở 01 lớp bồi dưỡng kế toán cho HTX giao thông vận tải.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\lop tap huan\14249138_587214894799596_1255580471_n.jpg

Phối hợp với các ngành mở các 12 lớp đào tạo bồi dưỡng

 

Phối hợp với Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường - Liên minh HTX Việt Nam khảo sát hỗ trợ HTX nông nghiệp Tân Hưng, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành 320 triệu đồng để mua máy cày, thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai 04 lượt dự án cho 04 HTX vay vốn với số tiền 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ quốc gia việc làm. Giới thiệu 22 HTX làm thủ tục cho 162 thành viên vay trên 16 tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh tỉnh Kiên Giang. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho 104 hộ nông dân của 08 THT, 02 HTX vay với số tiền 2 tỷ 900 triệu đồng. Việc được vay vốn đã giúp thành viên HTX đầu tư mở rộng sản xuất, tự tạo thêm việc làm và tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Ban giao may cay Tan Hung\z1664487242685_90635c5f4e7eb0b43347cab215493c2d.jpg

Phối hợp với Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường - Liên minh HTX Việt Nam khảo sát hỗ trợ HTX nông nghiệp Tân Hưng, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành 320 triệu đồng để mua máy cày, thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị

 

Phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức được 159 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 11.925 tổ viên và thành viên. Hỗ trợ HTX SXDV Kinh 10 xây dựng nhãn hiệu tập thể và truy xuất nguồn gốc nông sản đối với khoai mỡ Mộng Linh; hỗ trợ HTX Nông nghiệp Tân An nhãn hiệu tập thể và truy xuất nguồn gốc chả lụa Kênh 5B; hỗ trợ HTX Dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát nhãn hiệu tập thể và truy xuất nguồn gốc đối với tôm khô Vĩnh Thuận, với tổng kinh phí 121 triệu đồng, từ ngân sách tỉnh.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\hoi cho\z1660744800661_35869e788688af56ed01b842bf7b3f63.jpg

Hỗ trợ 03 HTX xây dựng nhãn hiệu tập thể và truy xuất nguồn gốc với tổng kinh phí 121 triệu đồng, từ ngân sách tỉnh.

 

Làm trung gian, cầu nối giới thiệu 219 HTX nông nghiệp trồng lúa hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Trung An; Công ty Cổ phần nông sản VINACAM; Công ty Nông Việt Pháp; Công ty Vạn Trường Phát và một số doanh nghiệp vừa và nhỏ khác, với tổng diện tích 37.273 ha lúa Hè thu.

 

Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức cho 07 HTX giới thiệu sản phẩm và tham dự Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản của tỉnh Kiên Giang và các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào thị trường tỉnh Quảng Ninh và Trung Quốc. Hỗ trợ 06 HTX tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ năm 2019 do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm: HTX Nông dân sản xuất nông sản hữu cơ Rạch Giá, HTX sản xuất Khóm Tôm Phước An, HTX Rượu Đường Xuồng, HTX Thanh niên Thiện Trung, HTX sản xuất nông nghiệp dịch vụ Bình Minh, HTX dịch vụ Tôm Lúa ấp Căn Cứ. Tại Hội chợ các HTX đã giới thiệu sản phẩm, gồm: Dưa hoàng kim, dưa lê, khóm, các sản phẩm chế biến từ khóm, gạo hữu cơ, tôm, cua, rượu nếp Đường Xuồng và một số đặc sản đặc trưng của tỉnh, đã được chuỗi Siêu thị Co.opmart, các đại lý tại thành phố Hồ Chí Minh, Nhóm thu mua của Chợ đầu mối Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai, HTX Philippine, Chuỗi Siêu thị BigC, Công ty TNHH Một thành viên Nấm Phạm Lê Nguyễn - tỉnh Bến Tre, Công ty Thương mại Dịch vụ xuất khẩu thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đăng ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm; Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư - Liên minh HTX Việt Nam nhận làm đầu mối giới thiệu các doanh nghiệp thu mua nông sản với Liên minh HTX tỉnh để tiêu thụ nông sản cho HTX trong tỉnh; riêng Tập đoàn lúa gạo Tín Thương hỗ trợ Liên minh HTX tỉnh lập dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ cho HTX, nhằm giúp hộ thành viên HTX trồng khóm sử dụng phân bón chất lượng cao, giá rẻ; nguyên liệu sản xuất là phế, phụ phẩm từ cây khóm; với dây chuyền khép kín và tiêu thụ khóm trái cho HTX trồng khóm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Hiện Liên minh HTX tỉnh đã giới thiệu Công ty cổ phần nông nghiệp Nông Thịnh làm đầu mối liên kết với các HTX để thu mua và giao sản phẩm cho các doanh nghiệp trên. Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch hỗ trợ 03 HTX tham gia hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam tại Hải Dương.

 

Giới thiệu Công ty TNHH nông nghiệp xanh Nam Thắng liên kết với HTX nông nghiệp Kênh 7B, huyện Tân Hiệp; Công ty cũng đã hỗ trợ HTX nông nghiệp Tân Hưng, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành và HTX nông nghiệp Hòa Thuận, huyện Gò Quao mỗi HTX 01 ha làm điểm sản xuất lúa bằng phân bón hữu cơ. Riêng HTX Hòa Thuận đăng ký thêm 3,5 ha được Công ty hỗ trợ 30% chi phí sản xuất.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\hoi cho\z1660745548036_e5768a73cb9ec4f4c9b7827509cc83d2.jpg

Phối hợp tổ chức cho các HTX nhiều đợt tham gia xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh mang lại kết quả cao

 

Chủ trì hướng dẫn, chia khối thi đua trong các HTX năm 2019, có 13 khối, cho 166 đơn vị (02 khối quỹ tín dụng nhân dân và 11 khối HTX nông nghiệp), thuộc huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng và Châu Thành đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và đăng ký thi đua năm 2019. Đến nay các khối đang chuẩn bị tổng kết và xét thi đua năm 2019 theo thời gian quy định.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đánh gia cao sự nỗ lực của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang trong việc hỗ trợ xây dựng và phát triển HTX như: công tác xúc tiến thương mại; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX; công tác hỗ trợ, tuyên truyền, tư vấn cho THT, HTX; chính sách về đầu tư, tín dụng, ứng dụng khoa học và công nghệ...đạt được nhiều kết quả khả quan nhất định.

 

Kết luận hội nghị, Ông Trần Thanh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang cho rằng: “Thời gian qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi, ưu tiên phát triển KTHT, HTX, Liên minh HTX tỉnh cũng đã có nhiều cố gắng để cải thiện chất lượng hoạt động của các mô hình KTTT. Phần lớn các HTX hỗ trợ tích cực cho các thành viên phát triển kinh tế hộ, đáp ứng nhu cầu của thành viên. Ngoài mục tiêu hoạt động kinh tế, HTX còn là cầu nối đưa Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội ở địa phương như giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, xã hội, tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới. Một số HTX hoạt động có hiệu quả tạo được lòng tin, góp phần cải thiện đời sống, tăng thêm thu nhập cho thành viên và người lao động... Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định như: số HTX chưa thực hiện được chuỗi liên kết vẫn còn nhiều; một số HTX quy mô nhỏ không đáp ứng được yêu cầu về sản lượng, nên không liên kết được với doanh nghiệp lớn; công tác hỗ trợ vốn còn hạn chế chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu cho thành viên; một số HTX chưa phát huy được lợi thế về thuê chung, mua chung, bán chung để mang lại lợi ích cho thành viên và cho HTX”.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tong Ket 2019\DSC00698.JPG

Ông Trần Thanh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang phát biểu kết luận hội nghị

 

Năm 2010, cơ quan Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị; Luật HTX, nghị định, quyết định, chỉ thị, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thông tư của các bộ, ngành Trung ương về phát triển KTHT, HTX; nghị quyết, chương trình, kế hoạch về hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam. Chương trình của Tỉnh ủy, kế hoạch, chỉ thị, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển KTHT, HTX.

 

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới 50 THT, 15 HTX; tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu về thành lập HTX gắn với chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

 

- Duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của 219 HTX nông nghiệp đang thực hiện được chuỗi liên kết. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp hiệu quả chưa cao.

 

- Hỗ trợ HTX hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; vận động doanh nghiệp gia nhập HTX và tham gia quản trị HTX; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa, thủy sản và rau, quả trong các HTX.

 

- Phối hợp với Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền đã ký kết, nhằm giới thiệu các mô hình THT, HTX làm ăn có hiệu quả, những gương cá nhân tổ chức điển hình tiên tiến trong phong trào KTHT, HTX của tỉnh.

 

- Mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX.

 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quanđịa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về HTX như: việc tổ chức đại hội thành viên thường niên để tổng kết năm của HTX; việc báo cáo về tình hình hoạt động của HTXchế độ quản lý tài chính đối với HTX.

 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức tốt các khối thi đua trong các HTX nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân.

 

- Tiếp tục phối hợp Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam và các đối tác hỗ trợ cho các HTX vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh.

 

Một số hình ảnh hội nghị tổng kết:

 

Quang cảnh hội nghị

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tong Ket 2019\DSC00675.JPG

Bà Đinh Thị Phướng – Chánh Văn phòng Liên minh HTX tỉnh, thông qua chương trình hội nghị

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tong Ket 2019\DSC00644.JPG

Ông Phạm Thành Trăm - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thông qua tóm tắt báo cáo năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tong Ket 2019\DSC00658.JPG

Ông Trần Thanh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang gợi ý thảo luận

 

 Phát biểu của đại biểu huyện

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tong Ket 2019\DSC00667.JPG

Ông Trần Ngọc Khải, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giồng Riềng

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tong Ket 2019\DSC00671.JPG

Bà Đoàn Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Kiên Lương

 

Phát biểu của đại biểu HTX thành viên

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tong Ket 2019\DSC00683.JPG

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tong Ket 2019\DSC00678.JPG

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tong Ket 2019\DSC00685.JPG

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tong Ket 2019\DSC00662.JPG

 

Phát biểu của đại biểu sở, ngành

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tong Ket 2019\DSC00689.JPG

Ông Dương Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 

 Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tong Ket 2019\DSC00693.JPG

Ông Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn   

 

T.T