Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH KIÊN GIANG

(14:12 | 21/11/2019)

Đinh Phướng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Thông báo vòng 2.pdf