Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Tin tức chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 141/QĐ-BCĐ ngày 05/8/2019 của Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(10:42 | 08/08/2019)

Đinh Phướng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QD SO 141 NGAY 05.8.2019 VE BAN HANH QUY CHE BAN CHI DAO.pdf