Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Tin tức chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1882-QĐ/TU ngày 18-7-2019 của Tỉnh ủy Kiên Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(13:50 | 22/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QĐ SO 1882 NGAY 18.7.2019 KIEN TOAN BCD KTTT.pdf