Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Tin tức chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014, của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 và xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

(09:08 | 05/06/2019)

Yến Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 155_BC-UBND.signed.pdf