Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Đơn vị thành viên

Xem với cỡ chữAA

Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thạnh, xã Tân Khánh Hòa: Đại hội thành viên gắn với triển khai truyền thông dự án VnSAT

(13:07 | 22/04/2019)

Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) Tân Thạnh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành vừa tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ III (2016-2018). Hiện tại HTX có 29 thành viên (dự kiến sẽ kết nạp thêm 8 thành viên), với tổng số vốn điều lệ 124 triệu đồng, diện tích sản xuất là 362ha.

 

Sau khi được cũng cố lại do hoạt động kém hiệu quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay với quyết tâm cao, HTX đã hoạt động mang lại nhiều hiệu quả thiết thực ngày tạo được lòng tin đối với thành viên và chính quyền địa phương, được các cấp khen thưởng. Tuy lợi nhuận mang lại chưa cao nhưng đã góp phần đáng kể trong việc giúp thành viên giảm chi phí và tăng lợi nhuận trực tiếp.

 

Thông qua các dịch vụ HTX có doanh thu 139.742.000 đồng. Sau khi trừ chi phí và trích lập các quỹ theo quy định, số tiền còn lại là 55.014.000 được chia cho thành viên.

 

Trong nhiệm kỳ IV (2019-2021), HTX tiếp tục giữ vững và phát triển các dịch vụ hiệu quả, phát triển thêm thành viên và tăng diện tích sản xuất. Gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ nông sản cho thành viên, giúp thành viên ổn định đầu ra và tăng thu nhập.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tan khanh hoa\z1351816478757_b452b1764949d7acedcf7de9325d697f.jpg

Các thành viên HTX thảo luận tại Đại hội

 

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm 05 thành viên, Ban kiểm soát 02 thành viên. Ông Trần Văn Đen tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm giám đốc.

 

Cũng trong dịp này, HTX cũng được Ban Quản lý dự án VnSAT tổ chức hội nghị truyền thông tuyên truyền cho thành viên hiểu rõ việc chuyển đổi nông nghiệp bền vững nhằm giảm tác động tiêu cực tới môi trường trong quá trình canh tác lúa gạo thông qua: giảm lượng phân bón, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước tưới.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Tan khanh hoa\z1351816480173_76c884c54dd185b77bfcfa371f9efa93.jpg

Ban Quản lý Dự án VnSAT triển khai chương trình đến các thành viên HTX

Thành Trăm