Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

U Minh Thượng tổ chức tổng kết tình hình hoạt động kinh tế tập thể năm 2018

(13:21 | 09/04/2019)

Hôm qua, ngày 8/4 Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể (KTTT) huyện U Minh Thượng tổ chức tổng kết tình hình hoạt động kinh tế tập thể năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị do đồng chí Trần Kiếm Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Trưởng ban Chỉ đạo KTTT huyện chủ trì.

Năm 2018, huyện đã tổ chức triển khai 03 cuộc tập huấn về các chủ trương, chính sách phát triển KTTT cho trên 90 lượt nông dân tham dự; 02 lớp  tập huấn về quản lý hợp tác xã (HTX) cho cán bộ huyện, xã với 76 lượt người tham dự. Qua đó, đã thành lập mới 03 HTX, đến nay trên địa bàn huyện có 06 HTX (01 hợp tác xã lâm nghiệp, 03 HTX sản xuất lúa chất lượng cao, 01 HTX tôm – lúa và 01 HTX cây ăn trái), số lượng thành viên tham gia HTX là 184 thành viên; với diện tích sản xuất 317,75 ha; vốn điều lệ 291.555.000 đồng. Hoạt động của các HTX chủ yếu tập trung vào các khâu như: điều hành sản xuất, gieo sạ theo lịch thời vụ, bơm tát, làm đất, gieo sạ, thu hoạch, chuyển đổi giống cây trồng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư như: trạm bơm điện tập trung được kiên cố hoá. Kết quả đánh giá hoạt động năm 2018, có 01 HTX khá (HTX Nông nghiệp Thành Trung), 02 HTX trung bình (HTX nông nghiệp Thuận Yên và HTX dịch vụ lâm nghiệp Hương Tràm) và 03 HTX mới thành lập chưa đánh giá.

 

Về tổ hợp tác (THT) trên địa bàn huyện hiện nay có 49 tổ (tăng 02 tổ so với năm 2017), với 802 tổ viên, diện tích sản xuất 802 ha, chiếm 2,6% diện tích sản xuất nông nghiệp. Hầu hết các THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (trong đó: 18 tổ hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, 12 tổ hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, 16 tổ trong lĩnh vực tôm – lúa và lúa - cá, 03 tổ lĩnh vực khác. Các THT trên địa bàn huyện không góp vốn hợp tác kinh doanh mà chủ yếu hợp tác để cùng hỗ trợ nhau trong sản xuất nông nghiệp như: lịch thời vụ, bơm tưới, hỗ trợ kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt... nhìn chung quy mô hoạt động còn nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao. Kết quả đánh giá hoạt động năm 2018 có 07 tổ loại giỏi, 16 tổ loại khá, 16 tổ trung bình, 08 tổ yếu, còn lại mới thành lập và giải thể không đánh giá.

Hiện nay có 01 QTDND Vĩnh Hòa đang hoạt động mạnh và phát triển ổn định, tổng vốn quy động 2,4 tỷ; lợi nhuận trước thuế 430 triệu đồng, có 535 thành viên tham gia; nhìn chung, vốn huy động tiền gửi và thành viên tham gia QTDND tăng.

Trong năm, huyện đã triển khai được 29 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, có trên 850 lượt nông dân và các thành viên của THT, HTX tham dự về kỹ thuật nuôi tôm, kỹ thuật canh tác lúa, trồng rau màu và cây ăn trái. Tập huấn 12 lớp (mỗi lớp tập huấn 03 đợt) theo chương trình Vnsat cho 2 xã Vĩnh Hòa (6 lớp) và Thạnh Yên A (8 lớp) mỗi lớp trung bình 30 – 50 lượt người tham dự.  Bên cạnh đó, huyện đã phối kết hợp các ngành có liên quan kêu gọi các doanh nghiệp cung ứng và tiêu thụ các sản phẩm cho HTX, trong năm có 02 HTX đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp về cung ứng vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho thành viên HTX.

Nhìn chung, các HTX thành lập mới luôn có sự đổi mới về nội dung, phương thức và đi vào hoạt động ổn định, nề nếp. Thực hiện tốt công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi; cơ sở vật chất phục vụ sản xuất được quan tâm đầu tư như: đê bao thủy lợi, hệ thống cống, trạm bơm điện tập trung được kiên cố hoá, giảm được chi phí sản xuất,... góp phần nâng cao thu nhập, ổn định kinh tế, giảm nghèo, nâng dần chất lượng cuộc sống của thành viên trong các tổ chức KTTT, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hoạt động QTDND phát huy hiệu quả, khai thác nguồn vốn trong nhân dân phục vụ tốt cho phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện, góp phần xoá đói giảm nghèo, từng bước hạn chế nạn cho vay nặng lãi trong nông thôn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác xây dựng và phát triển KTTT ở một số ngành, xã đôi lúc chưa được thường xuyên, chưa quyết liệt trong chỉ đạo. Một số thành viên Ban chỉ đạo huyện, xã vẫn chưa cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác xây dựng và phát triển KTTT. Công tác tuyên truyền các Chủ chương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực KTTT để nâng cao nhận thức của người dân chưa được sâu, rộng, còn lồng ghép, chưa tổ chức tuyên truyền thành chuyên đề riêng, từ đó nhận thức của người dân chậm được nâng lên. Việc theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của các HTX, THT chưa được sâu sát; việc phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tham mưu thực hiện xây dựng và phát triển KTTT vẫn còn chậm trễ.

Phần lớn thành viên Hội đồng quản trị HTX và Ban quản lý THT chưa đủ trình độ, năng lực điều hành; thiếu phương pháp giải quyết công việc trong quá trình hoạt động; tổ chức hoạt động lúng túng, thiếu tính thuyết phục, thiếu khoa học và kinh nghiệm trong quản lý.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Kiếm Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Trưởng ban Chỉ đạo KTTT huyện nhấn mạnh Năm 2019, Ban Chỉ đạo huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập mới các loại hình KTTT, không chạy theo thành tích, chỉ thành lập HTX, THT khi có nhu cầu. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra, xây dựng 1 mô hình thí điểm HTX kiểu mới, từ đó đánh giá kết quả để nhân rộng”.

Thành Trăm